Dodržujte doporučení Ministerstva zdravotnictví a lékařů.

Nevystavujte se zbytečnému riziku ohrožení svého zdraví,

nebo svých blízkých.