Úvodní stránka » O nás » VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017

Koalice pro zdraví , nezisková organizace
VÝROČNÍ ZPRÁVA 2017
2
I. Organizace:
______________________________________________________________________________
Koalice pro zdraví je nezisková organizace působící jako asociace pacientských organizací.
Reprezentujeme jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblati zdravotnictví.
Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro
zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc
pacientským organizacím, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.
Členové vedení:
Elizabeth Lobkovitz, , předsedkyně
MUDr. Jiří Schlanger
Prof. Murdr. Jan Švihovec
Prof. MUDr. Štěpán Svačina
Prof. Jiří Vorlíček, M.D
Kancelář:
Jana M. Petrenko Výkonná ředitelka
Datum založení: 4. června 2004
Adresa: 5.května 65, 140 21 Praha 4
Telefon: 00420 261 174 079
Fax: 00420 261 174 079
Email: info@koaliceprozdravi.cz
ID: 27161986
Banka: ČSOB, bank account no: 191580676/0300
IBAN: CZ56 0300 0000 0001 9158 0676
BIC: CEKOCZPP
3
II. Naše cíle a činnost:
_____________________________________________________________________________

Koalice pro zdraví Pomáháme pacientským organizacím, aby se naším prostřednictvím
aktivně zapojovaly do dialogu ve zdravotnictví v České republice a EU. Pracujeme na tom, aby
pacientské organizace mohli za sebe jednat se státní správou a snažíme se k tomu najít a tevřít
ty správné dveře v labyrintu byrokracie. Pokud se na nás obrátí I individuální pacienti, bezplatně
poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.
 Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady které by vedly k zlepšení služeb a kvalitě
péče. Zúčastňujeme se I politického dialogu bez ohledu na to, o kterou politickou stranu jde. Po
našem založení jsme zahájili proces dialogu mezi pacienty a lékaři s cílem zlepšení vztahů při
poskytování péče a konečným cílem konceptu “patient centered care”. Po letech naší práce
jsme byli uznáváni jako neutrální strana poskytující služby ve zdravotnictví.
Koalice pro zdraví po pěti letech působení se stal seriózním partnerem v následujících
organizacích.
Koalice pro zdraví je členem:
 Pacientské rady VZP
 Druhé pracovní skupiny MZCR na určování kódů za výkony
 Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů
 Pracovní skupiny eHealth
 Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění
 Poradního sboru Evropského centra ECDC v Stockholmu
 Health Advisory Board v Londýně
 IAPO
 EPF
 Spolupráce se SUKLem

Průběžná činnost Koalice pro zdraví:
Koalice pro zdraví je iniciatorem a už tři roky koordinátorem Pacientské rady VZP, která
se schází podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích týkajícich se jejich diagnozy.
Všechny zájmové skupiny mají své cesty na jednání s pojišťovnou, bylo důležité aby to mohlo
být umožněno i pacientům. Pacientské organizace mají přehled o své diagnoze a pokud narazí
na systémové problémy s kterými se potýkají jejich členové, touto cestou mají možnost žádat o
nápravu, nebo změnu. Účelem pacientské rady, je umožnit přístup a přímo jednat se zástupci
VZP kterí mají oprávnění nejenom vyslechnout diskusi o problémech, ale možnost rozhodovat o
řešení. Místo toho aby jednotlivé organizace pátrali v labirintu organizace VZP, dohodneme
4
datum Pacientské rady s kanceláři náměstka ředitele a sesbíráme podněty na diskusi od
pacientských organizací, které zašleme na VZP. Před samotnou schůzi jsou už obě strany
patřičně informovány a hledá se optimálni řešení nadnesených problémů. I když VZP nevyhoví
pokaždé všem požadavkům, pacientské organizace mají možnost slyšet zdůvodnění, nebo
perspektivní odhad řešení.

Koalice pro zdraví tradičně pořádála den otevřených dveří pro pacientské organizace.
Pravidelně jsme zvali na tyto diskuze ministra nebo zástupce ministerstva zdravotnictví,
pojišťoven a SUKLu na diskuze se zástupci pacientských organizací o zdravotní reformě
ministerstva. Minulý rok se nesl v duchu volební kampane politické náměstkyně Ministra
zdravotnictví Lenky Teska-Arnoštové, která si zvolila na téma kampaně, pacientské organizace
a pacientskou radu ministra. Organizace byly pravidelne zvány na Ministerstvo zdravotnictví a
nemělo smysl, je zvát ještě i do Koalice i když na Ministerstvu to byly převážně prednášky
s minimálnim prostorem pro diskusi. Poskytli jsme ji naši databázi kontaktů pacientskych
organizací a díky jeji medialní kampani se na ministerstvo přihlásili organizace, které vznikli jen
nedávno. V prosinci Ministr Ludvík jmenoval novou Pacientskou radu ministra.
Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenení pacientských organizací do České
zdravotnické legislativy. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti a
ocenení v rámci systemu zdravotnictví. Paragrafové znění definice Pacientských organizací bylo
začleneno v zákoně o službách, které ale náměstek ministra Hegra odtuď vyškrtnul
s odůvodnením, že organizace žádne služby nikomu neposkytují. Po nástupu náměstkyně
Arnoštové na legislativní odbor MZČR jsem ji osobně odevzdala paragrafové znení a
důvodovou zprávu a i po opětovných diskusích o potřebe tohoto zákona se nic nedělo. Můžeme
jenom doufat, že pod tlakem nové pacientské rady na ministerstvu se na tom něco změní.
Další aktivity:
 Kmenové buňky: Na základě dlouhodobých stížností pacientů, kteří přicházejí o své
úspory, nebo si dokonce půjčují na léčbu artritydy kmenovými bunkami jsme se snažili
aby tato praxe ortopédu konečně skončila. Kmenové bunky jsou zajímavé, ale doposud
výskumem už několik desetiletí se nepovedlo, aby působili tak jak by si lékaři a pacienti
přáli. Po ověření na FDA ve Washingtonu, že kmenové bunky nejsou doporučeny na
léčbu arthritidy nebo ischemiclké nohy jsme se aktivne angažovali proti jejich použití.
Pod záštitou poslance Hovorky jsme zorganizovali v poslanecké sněmovně seminář o
kmenových buňkách. ˇUčelem bylo upozornit veřejnost, že léčba kmenovými buňkami ne
jenom že není efektivní, ale může mít škodlivé následky pro pacienty.
Ministr Němeček se dlouhodobě snažil prosadit léčbu diabetické nohy kmenovými
buňkami pro Ostravskou nemocnici. Když se mělo hlasovat o léčbě kmenovými bunkami
na pracovní skupině na výkony ministr zrušil hlasovací právo Koalici, avšak díky
zastoupení Společnosti J.E.Purkyně, která to taky nepodpořila, výkony pro Ostravu
nebyly schváleny.
 Re-export léku z ČR:Dalším problémem pacientů za minulý rok byly chybějíci léky
v lékarnach. Podle prohlášení Ministerstva zdravotnictví „Jenom něco přes 40%
chybějících léku je následkem paralelního re-exportu léku z České republiky do
5
zahraničí“ kde se prodávají s milionovými zisky. Vzhledem k tomu že Česká republika
má ze zákona třetí nejnižší nákupní ceny léků v EU re-export léků je nesmírně lukrativní
obchod pro distributory a některé lékarny. Je mnohem jednoduchší a výhodnější prodat
jedno balení léku za 35000 Kč, než se snažit prodat tři a půl tisíce balení generika po
deseti korunách. Každá vychodo –Europská krajina se snaží řešit tento problém svým
spůsobem, protože re-export v rámci EU není možno zakázat. Nový lékový zákon měl
vývoz léku z ČR omezit, ale pozměňovací návrhy poslanců Běhounka a Vyzuly podané
na poslední chvíli před hlasovaním ve sněmovně to distributorům ještě ulehčili.
 Zákon o doplatcích: Po zrušení „paragrafu Fišerové“ který zakazoval míchat veřejné
peníze ze zdravotního pojištění s doplatky od pacientů, to vypadalo, že si pacient bude
moci doplatit na výkony, služby nebo pomůcky přesahujíci úhrady pojišťoven. To ale
ještě stále není možné a pacienti musí například u očních čoček, když chce pacient
lepší čočku, musí zaplatit celý výkon, který hradí pojišťovna, tak čočku, místo aby
doplatil jenom rozdíl v ceně hrazené versus nehrazené čočky.Návrh zákona o doplatcích
podali poslanci Maxová a Janulík z ANO. Vyvynuli jsme hodně úsilí na lobyng
v poslanecké sněmovně ve prospěch tohoto návrhu, ale vzhledem k tomu že ČSSD se
obávalo, že to popudí jejich voliče, zákon neprošel 70:75 hlasů.
 ČTK protext: Vydali jsme serii vzdělávacích článků prostřednictvím ČTK služby, kde si
regionální publikace můžou bezplatně články stáhnout a použít jak se jim to hodí.Jde
hlavně o důraz na činnost pacientských organizací. Ještě stále široká veřejnost o nich
moc neví a odborníci se o nich málokdy zmíní. Přitom většina organizací poskytuje svoje
služby nezištně a bezplatně.
 Spolupráce s 3. Lékařskou fakultou: Na návrh Kalice jsme se dohodli
s proděkanem 3. LF na společných seminářích pro studenty fakulty a členy pacientských
organizací o kvalitě péče. Na prvním seminaři studenti pa pacienti diskutovali o
komunikaci lékař/pacient a jak si studenti mediciny představují idealniho pacienta a
pacienti ideálniho doktora. Semináře budou pokračovat v letním semestru.
 Seminár o financování zdravotnictví: V rámci předvolebních diskusí se uskutečnil
seminář o kvalitě péče na půdě Amerického centra v Praze. Diskutovalo se hlavně o
problému neinformovanosti veřejnosti o rozdílech v kvalitě péče různymi poskytovateli.
Kvalita péče je už dnes měřitelná a známa, ale odborníci se zdráhají ji zveřejnovat
s odůvodnením, že by to mohla veřejnost špatně interpretovat a chápat. Bude nutné
v tomto dialogu nadále pokračovat.
Aktivní účast:
Účast na pravidelných setkáních:
Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví
6
Health Advisory Board – Londýn, J. Petrenko
ECDC ve Stockholmu – J. Petrenko
Finance 2017
Výdělečná činnost:
Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nemá možnost žádat o
granty, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe museli vydělat. Je to proces, který je stále
těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se
stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti.
Hospodaření Od 1.1.2017 do 31.12.2017
Příjmy k 1.1.2017 Kč Výdaje k 31.12.2017 Kč
Banka k 1.1.2017 150 891 Dlužné mzdy z r. 2017 116 053
Pokladna 1 679 Nájem a provoz kanceláře 167 382
Kauce 35 700 Poplatky bance 4 344
C e l k e m 188 270 Náklady mezd 214 837
Z toho nevyplacené 3 600
Hospodářská činnost 330 335 C e l k e m výdaje 506 216
Dary :
Jana Petrenko, výk.ředitelka 105 000 Hotovost:
Amgen IČO: 27117804 120 000 Banka 260 425
J&J, IČO: 41193075 .. 60 000 Pookladna 4 370
Advance Institut IČO : 2022017 3 000 Kauce 35 700
C e l k e m 288 000 C e l k e m zůstatek 300 495
Počáteční stav k 1. 1. 2017 188 270 Celkem příjmy k 31.12.2017 806 711
Hospodářská činnost 330 335 Celkem výdaje - 506 216
Dary 288 000 Zůstatek k 31.12.2017 300 495
Úrok banky 106
Celkem příjmy 806 711