Úvodní stránka » Aktuální informace » Anketa Medical tribune

1.     Medical tribune dělá anketu o lobbingu pacientských organizací: Co by měly dělat pacientské organizace při hájení zájmů pacientů – organizovat „besídky“ anebo jít do tvrdého lobbingu? 

Koalice pro zdraví:

Oboje, podle toho, o co jde. Především je důležité vědět ne jenom podnět pro lobbing, ale také konečné následky. Výhodou „besídek“ s odborníky je, že se tam objasní souvislosti a pak je možno se rozhodnout o dalších krocích. Jedním z hlavních úkolů pacientské organizace je hájit zájmy svých členů, ale máme tady solidární systém a výhody pro jednu skupinu nesmí být na úkor pacientů s jinou diagnózou. U lobbingu v zdravotnictví se většinou jedná o peníze a čím větší obnos pro malou skupinu, o to je tvrdší a intenzivnější lobbing. A když někdo velice hlasitě tvrdí do medií, že to chce jen a jen pro pacienty, je dobré se řídit radou Agathy Christie „Follow the money.“ Nejhorší je, když ten, komu bylo svěřeno právo a moc rozhodovat, to nakonec udělá z neznalosti následků, nebo motivován vlastním prospěchem.  

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011