Úvodní stránka » Stáhnout » Soubory ke stažení

Soubory ke stažení

Život důchodců v ČR - PhDr. Zuzana Spurná, Ph.D.

Prezentace PhDr. Zuzany Spurné, Ph.D. na téma "Mozek a stáří" z konference "Jak zlepšit život důchodců v ČR", konané dne 16. 6. 2014.

27.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 962,46 kB |Počet stažení: 0

Život důchodců v ČR - MPSV

Prezentace zástupců MPSV na téma "Národní akční plán podporující pozitivní stárnutí pro obdobé let 2013 - 2017", z konference "Jak zlepšit život důchodců v ČR", konané dne 16. 6. 2014.

27.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 170,02 kB |Počet stažení: 0

Život důchodců v ČR - PaeDr. Eva Schneiderová

Prezentace PaeDr. Evy Schneiderové na téma "Zkušenosti městské části Praha 4 s podporou aktivních seniorů", z konference "Jak zlepšit život důchodců v ČR", konané dne 16. 6. 2014.

27.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 6,03 MB |Počet stažení: 0

Život důchodců v ČR - Mgr. Lenka Klímová

Prezentace Mgr. Lenky Klímové na téma "Age Management, aneb jak řeší stárnutí populace v zahraničí" z konference "Jak zlepšit život důchodců v ČR", konané dne 16. 6. 2014.

27.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 2,48 MB |Počet stažení: 0

Život důchodců v ČR - MUDr. Zdeněk Kalvach, CSc.

Prezentace MUDr. Zdeňka Kalvacha, CSc. na téma "Zdravotní a existenciální aspekty nástupu dlouhověké společnosti" z konference "Jak zlepšit život důchodců v ČR", konané dne 16. 6. 2014.

27.6.2014 |Typ: PDF |Velikost: 3,98 MB |Počet stažení: 0

Paralelní export - PharmDr. Lubomír Chudoba

Prezentace PharmDr. Lubomíra Chudoby, prezidenta České lékárnické komory, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 767,98 kB |Počet stažení: 0

Paralelní export - Mgr. Martin Mátl

Prezentace Mgr. Martina Mátla, ředitele odboru farmacie MZ ČR, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 177,61 kB |Počet stažení: 0

Paralelní export - Mgr. Filip Vrubel

Prezentace Mgr. Filipa Vrubela, náměstka ředitele SÚKLu, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 1,58 MB |Počet stažení: 0

Paralelní export - MUDr. JUDr. Petr Honěk

Prezentace MUDr. JUDr. Petra Hoňka, náměstka ředitele VZP pro zdravotní péči, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 145,22 kB |Počet stažení: 0

Paralelní export - PharmDr. Monika Horníková

Prezentace PharmDr. Moniky Horníkové, prezidentky AIFP, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 544,38 kB |Počet stažení: 0

Paralelní export - JUDr. Petr Šustek, PhD.

Prezentace JUDr. Petra Šustka, PhD., Šustek & Co., advokátní kancelář, z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 545,29 kB |Počet stažení: 0

Paralelní export - Heinz Kobelt

Prezentace Heinze Kobelta, Director for European Affairs of EAEPC (European Association of Euro-Pharmaceutical Companies), z konference o paralelním exportu léčiv konané dne 3. 7. 2013.

8.7.2013 |Typ: PDF |Velikost: 527,35 kB |Počet stažení: 0

Pozvánka na XIII. setkání Sdružení celiaků

6.5.2013 |Typ: PDF |Velikost: 845,63 kB |Počet stažení: 0

14 opatření ministra Leoše Hegera

Článek "Ministerská opatření vzbuzují nejistotu u pacientů" sumarizující stanoviska některých pacientských organizací vůči 14 opatřením ministra Leoše Hegera.

16.1.2013 |Typ: PDF |Velikost: 971,5 kB |Počet stažení: 0

Informovaný souhlas - Mgr. Adolt

Prezentace Mgr. Jiřího Adolta (Kooperativa) z konference "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" na téma "Pojištění lékařů a nemocnic pro případ odpovědnosti".

11.12.2012 |Typ: PDF |Velikost: 57 kB |Počet stažení: 0

Informovaný souhlas - JUDr. Dostál

Prezentace JUDr. Ondřeje Dostála, Ph.D., LL.M. (Platforma zdravotních pojištěnců ČR, o.s.) z konference "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" na téma "Informovaný souhlas z pohledu pacienta". 

11.12.2012 |Typ: PDF |Velikost: 191,75 kB |Počet stažení: 0

Informovaný souhlas - MUDr. Marx

Prezentace MUDr. Davida Marxe, Ph.D. (Spojená akreditační komise) z konference "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" na téma "Informovaný souhlas - problémy z hlediska akreditačního procesu".

11.12.2012 |Typ: PDF |Velikost: 667,93 kB |Počet stažení: 0

Informovaný souhlas - MUDr. Němcová

Prezentace MUDr. Alice Němcové (SÚKL) z konference "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" na téma "Informace pro pacienta. Informovaný souhlas v klinickém hodnocení léčiv".

11.12.2012 |Typ: PDF |Velikost: 368,29 kB |Počet stažení: 0

Informovaný souhlas - JUDr. Petr Šustek

Prezentace JUDr. Petra Šustka (Centrum zdravotnického práva PRF K) z konference "Informovaný souhlas - komu vlastně slouží?" na téma "Zákon o zdravotních službách - technická novela". 

12.12.2012 |Typ: PDF |Velikost: 447,82 kB |Počet stažení: 0

Přihláška do Akademie pro pacientské organizace

24.9.2012 |Typ: PDF |Velikost: 132,89 kB |Počet stažení: 0