Úvodní stránka » Partnerské organizace » seznam partnerů
Partnerské organizace:

Aktuální žebříček nemocnic České republiky očima pacientů
     http://www.nejlepsi-nemocnice.cz

Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s. 
     www.breastcancer.cz

Anabell o.s. - OS pro nemocné anorexií a bulimií
     http://www.anabell.cz

ARCUS - ONKO CENTRUM
     http://www.arcus-oc.org/

ASNEP- Asociace organizací neslyšících, nedoslýchavých a jejich přátel

Centrum pro zdravotně postižené kraje Praha

Česká iniciativa pro astma - ČIPA, o.p.s.
     http://www.cipa.cz/

Česká Alzheimerovská společnost
..
Česká společnost Aids pomoc, Z.S
http://aids-pomoc.cz
    
Česká společnost pro aterosklerózu

Česká unie neslyšících
     http://www.cun.cz/

České ILCO - sdružení stomiků
     http://www.ilco.cz/

Český svaz hemofiliků
     http://www.hemofilici.cz/

Diagnoza FH, z.s.
    www.diagnozafh.cz
Diagnóza leukemie, z.s.
 www.diagnoza-leukemie.cz 
 
Federace rodičů a přátel sluchově postižených
     http://www.frpsp.cz/

HealthCare Institute - průzkumy a certifikace ve zdravotnictví
     http://www.hc-institute.org
     
Inko-gnito, z.s. /inkontinence/
    www.inko-gnito.cz

Jablonecký klub onkologických pacientů - JAK
     http://www.iham.cz/

Kardioklub Praha 
    
Klub bechtěreviků
     http://www.klub-bechtereviku.cz/

Klub laryngektomovaných v ČR

     http://www.larynx.cz/

Klub žen s nádorovým onemocněním - ŽAP
     http://www.sweb.cz/klub.zap
 

KOPAC

Pacientský spolek pro léčbu konopím

   http://www.kopac.cz

Liga proti otokům

Liga proti osteoporóze

    www.osteo-liga.cz
    
Liga proti rakovině Brno
     http://www.onko.cz/

Mamma HELP - sdružení pacientek s nádorovým onemocněním prsu
     http://www.mammahelp.cz/

Nadační fond Partnerství pro zdravé cévy
     http://www.zdravecevy.cz/

Občanské sdružení - klub Afasie
     http://www.volny.cz/afasie

Občanské sdružení AUTISTIK
     http://www.volny.cz/autistik

Občanské sdružení ESET HELP
     http://www.esethelp.cz/ 

Občanské sdružení PALEČEK - sdružení lidí malého vzrůstu
     http://www.nebesa.cz/palecek

OBZOR - obč. sdružení pro vozíčkáře a jejich přátele

ORFEUS občanské sdružení ZP
     http://www.orfeus-cr.cz/

 
Rada seniorů České republiky

Sdružení celiaků ČR
     http://www.celiac.cz/

Sdružení pacientů chronických plicních nemocí

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR 
    
Sdružení pro komplexní péči při dětské mozkové obrně

Sdružení pro rehabilitaci osob po cévních mozkových příhodách
     http://www.sdruzenicmp.cz/
 
Sdružení uživatelů kochleárního implantatu
www.suki.cz

Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí

Společnost "E"
     http://www.epilepsie.ecn.cz/ 
Spolek KOLUMBUS
     http://www.spolekkolumbus.cz/

Svaz diabetiků ČR
     http://www.diabetes.cz/
 
Svaz důchodců ČR 
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR
         www.civilky.cz  
 Sympathea, o.p.s. - celonárodní společnost příbuzných duševně nemocných
     http://www.sympathea.cz/

Unie Roska - česká MS společnost
     http://www.roska-czmss.cz/

VIDA, o.s.
     http://www.vidacentrum.cz/

ŽIVOT 90, o.s.
     http://www.zivot90.cz/


Partneři:

Czechmed
     http://www.czechmed.cz/


Česká lékařská společnost J.E.Purkyně – Společnost všeobecného lékařství
     http://www.svl.cz


Česká lékárnická komora

MediClinic a.s.
  http://www.mediclinic.cz/


Ministerstvo zdravotnictví ČR
     http://www.mzcr.cz/


Národní referenční centrum
  http://www.nrc.cz/Společnost všeobecného lékařství české lékařské společnosti J.E.Purkyně
     http://www.cls.cz/

Svazu českých optiků a optometristů
   http://www.scoo.cz

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR
     http://www.vzp.cz/

Nadace:

Dr.Paul Janssen Foundation

Pfizer Foundation, USA

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011