Úvodní stránka » Pacientské organizace

Pacientské organizace

Pro přehlednost jsou rozděleny dle diagnozy

SENIOŘI

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Selhání ledvin

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Roztroušená skleróza

Uváděné  regionální pobočky mají registrační list od Unie  a působí  celkem v 13 krajích ČR. IČO, bankovní  účet a  odborné garanty mají jen přímí členové Unie, kteří  jsou jejími organizačními  jednotkami–regionálními organizacemi  s vlastní právní subjektivitou odvozenou od  Unie. Regionální  kluby jsou přidruženými členy Unie bez vlastní právní subjektivity a proto nemají svůj bankovní účet  a vlastního odborného garanta.

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Rettův syndróm

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Psoriasa

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Poruchy zraku

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Poruchy sluchu

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Poruchy řeči

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Poruchy hybnosti

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Poliomyelitída

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

Osteoporóza

11. 9. 2010 | Rubrika: Pacientské organizace

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011