Úvodní stránka » Aktuální informace » Diskusní platforma o ZP

V posledních letech eskalují konflikty mezi VZP a dodavateli kvůli zařazování zvlášť účtovaného materiálu (ZUM) do Úhradového katalogu VZP – ZP. Zatímco sporná oblast zdravotnických prostředků na poukaz byla vyřešena nálezem Ústavního soudu a následným schválením nové právní úpravy v roce 2018, oblast ZUM zůstala zcela bez nápravy.

Spory postupně gradovaly. Novinkou posledního roku je prověřování postupů zdravotních pojišťoven ze strany ÚOHS, který se zaměřuje na otázku rovných podmínek na trhu, jakož i případných nelegitimních zásahů do férovosti soutěže. Především VZP čelí veřejné kritice a je vyzývána k tomu, aby dala oblasti zdravotnických prostředků takovou prioritu, jakou si zaslouží.

Poslední měsíce ukazují, že nejvyšší vedení VZP tyto apely z terénu začíná reflektovat. Na počátku září došlo k oddělení agendy zdravotnických prostředků od léčiv a vznikl samostatný odbor zdravotnických prostředků. Zároveň bylo vytvořeno oddělení, jehož náplní práce má být posuzování nových inovativních technologií a dále pak úhrady software umožňujícího distanční výkony, resp. disease management. Pokud by se mělo postupovat i nadále postaru, pouze pod fasádou nového odboru, byla by to jistě promrhaná šance. Hned první měsíc po uskutečnění organizačních změn se však ukazuje, že VZP to myslí s nápravou vážně.

Přibližně posledního půl roku funguje při MZ diskusní platforma složená ze zástupců samotného resortu, všech zdravotních pojišťoven, odborných společností a asociací dodavatelů, která se snaží popsat současné nejpalčivější problémy v rámci regulace zdravotnických prostředků a pokouší se hledat legislativní i exekutivní řešení. Právě na této platformě avizovala před časem VZP, že připravuje novou metodiku zařazování zdravotnických prostředků do Úhradového katalogu VZP – ZP. Dne 12. 9. 2022 VZP svůj návrh nové metodiky, která by měla vstoupit v účinnost od počátku roku 2023.

Dne 21. 9. 2022 se následně uskutečnilo na MZ klíčové jednání, kde si všechny strany měly vyjasnit své pohledy a pokusit se najít kompromisní dohodu ohledně „finální“ podoby všech základních stavebních kamenů nového systému zařazování ZUM. V průběhu diskuse se to povětšinou podařilo, přičemž MZ písemně potvrdilo shodu nad novou koncepcí v podobě záznamu všech dojednaných úprav návrhu metodiky. VZP nyní všechny úpravy promítne do návrhu metodiky. Finální znění by se mělo doladit na příštím jednání na MZ. O dalším vývoji vás budeme informovat.

Judr. Jakub Král

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011