Úvodní stránka » Aktuální informace » Farmakovigilance - novela zákona o léčivech

Dněšního dne (22.8.2012) schválila vláda novelu zákona o léčivech. Cílem je zabránit nelegálnímu vývozu léků do ciziny a zachovat jejich dostupnost v ČR. Nově bude firma jakožto držitel rozhodnutí o registraci povinna trvale sledovat bezpečnost svých léčiv. Rovněž se zpřesňují ochranné prvky léků na recept.

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011