Úvodní stránka » O nás » Koalice

byla oficiálně založena 2. června 2004 jako obecně prospěšná organizace. Jsme volné sdružení organizací a jednotlivců se společným cílem:
" ZLEPŠENÍ ZDRAVOTNÍ PÉČE V ČR "
Chceme vytvořit platformu pro pozitivní dialog mezi jednotlivci i skupinami, hledání řešení jejich problémů a pomoc při jejich realizaci. Koalice pro zdraví – servisní služba organizacím.

Pacientska rada VZP - koordinátor

Členství v pracovních skupinách a organizacích:
SUKL - Etická komise pro klinické hodnocení
Pracovní skupina MZ ČR na transplantační program,

Komise pro bezpečnost pacientů a kvalita péče
Komise pro kategorizaci a úhradovou regulaci zdravotnických prostředků
Mezioborová komise MZ ČR pro vzácná onemocnění
Pracovní skupina MZ ČR k seznamu zdravotních výkonů s bodovými hodnotami
Česká společnost pro farmakoekonomiku a HTA
OECD Health Division
ECDC Advisory forum ve Stockholmu

 

 

Hlavní náplň

Naší hlavní činností je pomoc při realizaci těchto potřeb:                         
“Workshopy”
 Konference
 Lobbing

Lidé v koalici

Představenstvo:

Členové správní rady:
Předsedkyně:        Elizabeth Lobkowicz
                             Mgr. Jiří Schlanger
                             Prof.Jiří Vorlíček 

Členové dozorčí rady: 
                       Prof. MUDr. Štepán Svačina
                       Prof.MUDr. Jan Švihovec, DrSc.

Odborní porádci:
                      JUDr. Jakub Král, Ph.D.
                      Mgr. Jan Zahálka
.
                     Společnost J.E. Purkyně
                     Společnost všeobecneho lékařství  ČLS J. E. Purkyně  
.

Kancelář:

Jana Petrenko

Kontakt:
Koalice pro zdraví, o.p.s.                                                          
Sokolská 490/31
120 00  Praha 2

email: info@koaliceprozdravi.cz

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011