Úvodní stránka » Proběhlé akce » Konference "Dialog lékař - pacient"

Letošní konference "Dialog lékař - pacient", která se bude konat  dne 20. dubna 2011 u příležitosti Evropského dne práv pacientů v budově Poslanecké sněmovny, se bude ve své první polovině zabývat vztahy mezi lékaři a pacienty po akci "Děkujeme odcházíme" . Na  druhou  polovinu konference  jsme pozvali zástupce MZ ČR a MPSV ČR,  aby podali zprávu o nejnovějších připravovaných změnách a jejich dopadech na pacienty.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011