Úvodní stránka » Aktuální informace » Kulatý stůl v Poslanecké sněmovně

29. října 2019 se pod záštitou prof. MUDr. Věry Adámkové, Csc., předsedkyně Výboru pro zdravotnictví, ve spolupráci s Výborem pro zdravotnictví a sociální politiku Senátu a s Koalicí pro zdraví, o.p.s., konal kulatý stůl na téma "Průvodce českým zdravotnictvím pro seniory".

Úvodní slovo

  • prof. MUDr. Peter Koliba, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku Senátu
  • prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., místopředseda Výboru pro zdravotnictví a soc. politiku Senátu

·       MUDr. Alena Šteflová, Ph.D. MPH, náměstkyně ministra zdravotnictví

     Stárnutí: Péče o zdraví, očkování 

·       MUDr. Jana Uhrová, členka předsednictva Sdružení praktických lékařů

Změny v primární péči 

·       Mgr. Irena Storova, ředitelka SUKL

Elektronický recept, emergentní systém 

·       MUDr. Michal Prokeš, praktický lékař

Nahlížení do lékové dokumentace: lékové interakce 

·       JUDr. Bc. Jakub Král, Ph.D., Ústav práva a právní vědy

Zdravotnické pomůcky 

·       MUDr. Vladimír Dryml, lékař-chirurg; Mgr. Jan Lorman, ředitel společnosti ŽIVOT 90

Shrnutí: Problémy a jejich možné řešení

     

    Poslanecká sněmovna 18. února 2011