Úvodní stránka » Práva a legislativa » Legislativní monitoring
Legislativní monitoring

 

Novela zákona o péči o zdraví lidu.

 

Novela zákona o péči o zdraví lidu (sněmovní tisk č. 83)
vládní návrh zákona

8. února 2007 v Poslanecké sněmovně, Praha 1

Připomínky byly vypracované společně Koalicí pro zdraví o.p.s.,  
o.s. Kolumbus a Mgr. Lucií Rybovou, tajemnicí Výboru pro lidská práva a biomedicínu RVLP.


Koalice pro zdraví se jako předkladatel připomínek k návrhu novely zákona o péči o zdraví lidi zúčastnila jednání s poslanci a dalšími organizacemi k návrhu zákona, který má zejména umožnit:

1. pacientům přístup ke zdravotnické dokumentaci,
2. pacientům pořizovat výpisy, opisy a kopie zdravotnické dokumentace.

Koalice pro zdraví, reprezentována Mgr. Zoranem Nerandžičem, uplatnila ve Zdravotním výboru připomínky k posílení práv duševně nemocných pacientů v jejich přístupu ke zdravotnické dokumentaci. Ministerstvo zdravotnictví i na základě obdobných nebo shodných připomínek přislíbilo provést úpravy, které budou Koalicí pro zdraví vznesené připomínky respektovat.
Na jednání byly rovněž projednán a schválen i návrh který umožní lékařům z členských státu EU zjednodušeněji vykonávat lékařské povolání než doposud. Koalice pro zdraví bude i nadále sledovat průběh jednání o novele zákona o péči o zdraví lidu č.20/1966, Sněmovní tisk č.83, v Poslanecké sněmovně a v Senátu a informovat o výsledcích.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011