Úvodní stránka » Práva a legislativa » Máte právní problémy?
Máte právní problémy?

Koalice pro zdraví nabízí pacientským sdružením pomoc s právními
problémy z oblasti zdravotnického práva formou rad a konzultací. Při tom
spolupracuje s právníky zabývajícími se zdravotnickou problematikou. V
případě potřeby zastupování pacientských sdružení v řízení před soudy či
správními orgány zajistí Koalice pro zdraví vše potřebné ve spolupráci s právníky a legislativci.

Spolupráce pacientských organizací je důležitá při tvorbě nových zákonů týkajících se zdravotnictví. Jde o hájení zájmů všech pacientů/občanů. Zkušenosti pacientských organizací jsou nesmírně důležité při navrhování změn stávajících předpisů a zákonů.

Prosíme, emailujte nám na : pravo@koaliceprozdravi.cz

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011