Úvodní stránka » Proběhlé akce » Může moderní léčba ušetřit sociální náklady?
V době kdy je nutné  hledět nejenom na výsledky léčby, ale také na její náklady klademe si otázku zdali moderní léčba může být taky ekonomicky efektivní.

 

V době kdy je nutné  hledět nejenom na výsledky léčby, ale také na její náklady klademe si otázku zdali moderní léčba může být taky ekonomicky efektivní. Dnes víme, že tzv. nepřímé náklady chronických onemocnění, které nejsou hrazeny ze zdravotního rozpočtu, tvoří více než 50% celkových nákladů na diagnózu. Moderní léčba může přinášet úspory právě v sociálním rozpočtu a v zachování ekonomické produktivity pacientů. Proto potřebujeme komplexní pohled na náklady a přínosy terapie z pohledu celé společnosti. Takový pohled přináší metodika Health Technology Assessment (HTA).

Diskuse na toto téma se konala

18. listopadu 2010 v hlavním sálu Senát  ČR od 9:30 hod.

Prezentace:
Pohled plátce zdravotní péče na možné úspory - Taťána Soharová, VZP ČR
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/VZP.pdf

Health technology assesment - MUDr. Milan Cabrnoch, poslanec EP
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/1.pdf

Posuzování invalidity osob s postižením nervového systému - MUDr. Rostislav Čevala, MPSV
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/2.pdf

Nepřímé a sociální náklady chronických onemocnění…možný přínos moderní léčby - Tomáš Doležal, Institut pro zdravotní ekonomiku a technology assessment
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/3.pdf

RS–léčba - Eva Havrdová,Neurologická klinika 1.LF UK a VFN Praha
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/H4.pdf

Projekt včasné a účinné biologické léčby - Karel Vedral , CARD
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/K5.pdf

Vize propojení zdravotního a sociálního pojištění - RNDr. Jiří Schlanger, Náměstek ministra zdravotnictví pro informatiku
http://www.k-data.cz/koalice/prezentace/S6.pdf

Obrázky z akce si prohlédněte :

http://www.k-data.cz/koalice/galerie1/index.htmZpráva ČTK:
Ušetřené peníze z dávek by šly na lepší zdravotní péči
Praha 18. listopadu (ČTK)
Lékařům by se mělo vyplatit nasadit dražší účinnou léčbu, aby pacient neskončil v invalidním důchodu, ale vrátil se do práce, případně si zachoval co nejvíce soběstačnosti. Umožní to plánované propojení peněz zdravotního a sociálního systému, kdy pod zdravotnictví by spadalo vše, co souvisí se zdravím a nemocí, tedy například i invalidní důchody. ČTK to řekl náměstek ministra zdravotnictví Jiří Schlanger, který propojení připravuje. Ušetřené peníze z dávek by šly na lepší zdravotní péči.
Na dnešní konferenci v Senátu na téma Sociální a ekonomické aspekty moderní léčby hovořili politici, pacienti i odborníci na zdravotnickou ekonomiku o tom, zda moderní léčba může ušetřit sociální náklady.
"Jde o to spojit pohled v rámci různých diagnóz na zdravotní a sociální výdaje, které jsou dnes odděleny podle resortů a různých rozpočtů. Nemoc se neptá, z jakého balíku peněz se její komplikace nebo následky řeší," doplnil ředitel Institutu pro zdravotní ekonomiku Tomáš Doležal.
Schlanger předpokládá, že změněný pohled na poskytování zdravotní péče se promítne v zákoně o zdravotních službách, který by měl být připraven do půlky příštího roku. Změny ve zdravotně sociální oblasti by podle Schlangra měly být od ledna 2013, pak by se mělo začít připravovat propojování systémů, co se týče finančních toků.
"První dva roky se budou předělávat dávkové systémy a jednotlivé systémy pojištění, integrace by byla v druhé polovině volebního období. Dohromady je to proces na osm let, proto je potřeba shody v co nejširším politickém spektru," shrnul náměstek. V budoucnu by peníze související se zdravím, tedy vedle peněz zdravotního pojištění například i peníze na invalidní důchody, měly spravovat zdravotní pojišťovny.
Rozdělení peněz by podle něj zhruba mělo zůstat, ale měla by se změnit proporce. "Něco ušetříme na falešném chování uvnitř zdravotního systému, to je v řádech miliard, u zdravotně sociálních služeb až desítky miliard. Ušetřené peníze pak použijeme na to, co šidíme - na seniory, zdravotně postižené nebo rehabilitační péči, polovina by šla do pacientů a polovina do profesionálů, kteří se o ně starají," vyjmenoval.
Naďa Myslivcová  

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011