Úvodní stránka » Aktuální informace » Očkovací látka Moderna

 

Všechny očkovací látky dostupné v ČR jsou vysoce účinné, bezpečné a zajišťují požadovanou ochranu před onemocněním

Zájemcům o očkování je aplikována očkovací látka aktuálně dostupná na jimi vybraném očkovacím místě.

MODERNA je očkovací látka proti onemocnění covid-19 od stejnojmenné americké biotechnologické společnosti založená na technologii mRNA. Očkovací látka prošla složitým a kontrolovaným vývojem, aby byla zajištěna její maximální bezpečnost a účinnost. Dne 6. ledna 2021 byla registrována Evropskou komisí, díky čemuž mohla být uvedena na evropský trh. V ČR se touto látkou začalo očkovat dne 14. ledna 2021

Jak očkovací látka MODERNA funguje:

■ Technologie mRNA znamená, že očkovací látka obsahuje nosič informace s pokynem pro lidské buňky, aby začaly vytvářet určitou část koronaviru (tzv. spike protein), na kterou imunitní systém očkované osoby reaguje tvorbou speciálních buněk a protilátek.

 ■ Tyto speciální buňky a protilátky chrání očkovaného v případě, že se potká se skutečným koronavirem. Jakmile totiž rozpoznají tzv. spike protein na povrchu koronaviru, zaútočí na něj a zničí jej.

■ Dle vědeckých studií poskytuje očkování časově delší ochranu proti onemocnění covid-19 než imunita vytvořená po prodělání onemocnění.

 ■ Očkování nedokáže vyvolat onemocnění covid-19, jelikož očkovací látka neobsahuje živý koronavirus.

Základní informace o očkování očkovací látkou MODERNA:

 Očkovací látka MODERNA je určena pro všechny osoby ve věku 18 let a starší 

■ Aby bylo očkování co nejúčinnější, je potřeba podat dvědávky v doporučeném rozmezí 28 dnů (25-35. den). Požadovaná ochrana nastupuje jeden až dva týdny po druhé dávce.  

■ Očkování se aplikuje do svalu v oblasti ramene. 

■ Po očkování je třeba vyčkat na očkovacím místě alespoň15 minut pod dohledem zdravotníka pro případ, že by se očkovanému udělalo špatně nebo se u něj projevila alergická reakce.

■ Očkování je bezplatné pro všechny osoby pojištěné v ČR.  

■ K očkování se mohou registrovat osoby spadající do kategorie, která je aktuálně v ČR očkována, na stránkách crs.uzis.cz.  

■ K provedení očkování je možné si vybrat kterékoli očkovací místo ze seznamu v registračním formuláři.  

■ Po ukončeném očkování obdrží očkovaná osoba certifikát o očkování na zadaný e-mail nebo jeho papírový výtisk. Případně může očkovaná osoba využít očkovacího portálu ocko.uzis.cz, kde lze certifikát o očkování zobrazit, zkontrolovat,  

Situace, které je třeba před očkováním konzultovat s lékařem:  

Alergická reakce po první dávce očkování proti covid-19. V tomto případě se druhá dávka očkování nepodává.  

Těhotenství a kojení.  

Akutní horečnaté onemocnění nebo léčba jiného infekčního onemocnění. Očkování je vhodné odložit na dobu po odeznění onemocnění či po ukončení jeho léčby.  

Prodělání onemocnění covid-19 v minulosti. Termín, kdy lze po onemocnění covid-19 aplikovat očkování, stanoví lékař.

Nežádoucí reakce po očkování:

 ■ Po očkování proti onemocnění covid-19 se mohou vyskytnout nežádoucí reakce jako po jakémkoli jiném očkování.

■ Mezi nejčastější reakce po očkování patří bolest, zarudnutí či otok v místě aplikace očkování. Běžná je také únava, bolest hlavy, svalů a kloubů, zimnice nebo horečka.

■ Nežádoucí reakce jsou obvykle mírné a odezní do několika dní.

■ Jen ve zcela výjimečných případech může dojít k anafylaktické reakci.

■ Riziko spojené s nežádoucími reakcemi po očkování je nesrovnatelně nižší než riziko komplikací a dlouhodobých následků spojených s proděláním onemocnění covid-19.

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011