Úvodní stránka » Aktuální informace » Pozvánka na konferenci

POZVÁNKA NA KONFERENCI

 

PROGRAM KONFERENCE

 

RÁDI BYCHOM PODPOŘILI ÚČAST CO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZÁSTUPCŮ PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ VÝHODNOU CENOU 250 KČ VČETNĚ DPH.

 

09.00 - 11.00 hod. BLOK A 

PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, NÁROK PACIENTA NA ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB; POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A ÚLOHA STÁTU PŘI "REGULACI" NÁROKU PACIENTA NA ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB; PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA JAKO POJIŠŤENCE.

 

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 

Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

 • právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
 • vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
 • dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
 • postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
 • poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;

 

Role zdravotních pojišťoven při zajišťování dostupnosti zdravotní péči
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP 

 • role zdravotní pojišťovny v současném systému zdravotního pojištění;
 • práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
 • vztah pojištěnce a zdravotní pojišťovny;
 • je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován finančními limity zdravotních pojišťoven?;

 

Výjimečná úhrada zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví 

 • současný stav – je skutečně problematický? Příčina současného stavu?;
 • postavení a role plátců, úloha Ministerstva zdravotnictví;
 • recentní rozhodnutí soudů s dopadem do systému zdravotního pojištění;
 • rekodifikace výjimečné úhrady zdravotních služeb a očekávaný cílový stav;

 

Přístup pacientů k neregistrovaným léčivým přípravkům a jejich úhrada jako možná cesta k moderní léčbě?
JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 

 • SLP
 • NPU
 • Off-label
 • Pacientské programy a poskytování LP zdarma x klinické hodnocení
 • Způsoby úhrady – SLP úhrada / § 16.

 

11.00-11.30 hod. Přestávka

 

11.30 – 13.30 hod. BLOK B

POSTAVENÍ PACIENTA A JEHO ZASTOUPENÍ PACIENTSKOU ORGANIZACÍ

 

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 

 • Vývoj postavení pacientských organizací, současný stav a jejich financování ve srovnání se zahraničním
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
  Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka
 • Průvodce pacienta, z.ú.
  PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka
 • Přístup a práva pacientů k léčbě a lékům (registry, pacientské organizace, svépomoc, distanční výdej)
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

 

13.30 – 14.30 hod Přestávka na oběd

 

14.30 – 17.00 hod. BLOK C 

PŘÍSTUP PACIENTA K MODERNÍ TERAPII A INOVATIVNÍ LÉČBĚ

 

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
  Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Budoucnost dostupnosti nákladné péče a přínos klinických studií a registrů
  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Výzvy a praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha
 • Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.00-11.30 hod. Přestávka

 

11.30 – 13.30 hod. BLOK B

POSTAVENÍ PACIENTA A JEHO ZASTOUPENÍ PACIENTSKOU ORGANIZACÍ

 

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 

 • Vývoj postavení pacientských organizací, současný stav a jejich financování ve srovnání se zahraničním
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
  Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka
 • Průvodce pacienta, z.ú.
  PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka
 • Přístup a práva pacientů k léčbě a lékům (registry, pacientské organizace, svépomoc, distanční výdej)
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

 

13.30 – 14.30 hod Přestávka na oběd

 

14.30 – 17.00 hod. BLOK C 

PŘÍSTUP PACIENTA K MODERNÍ TERAPII A INOVATIVNÍ LÉČBĚ

 

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
  Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Budoucnost dostupnosti nákladné péče a přínos klinických studií a registrů
  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Výzvy a praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha
 • Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 

 

 

PROGRAM KONFERENCE

 

RÁDI BYCHOM PODPOŘILI ÚČAST CO NEJVĚTŠÍHO POČTU ZÁSTUPCŮ PACIENTSKÝCH ORGANIZACÍ VÝHODNOU CENOU 250 KČ VČETNĚ DPH.

 

09.00 - 11.00 hod. BLOK A 

PRÁVNÍ RÁMEC POSKYTOVÁNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB, NÁROK PACIENTA NA ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB; POSTAVENÍ ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN A ÚLOHA STÁTU PŘI "REGULACI" NÁROKU PACIENTA NA ÚHRADU ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB; PRÁVA A POVINNOSTI PACIENTA JAKO POJIŠŤENCE.

 

Moderátor: Mgr. Libor Štajer, advokát, KMVS advokátní kancelář, s.r.o.

 

Nárok pacienta na úhradu zdravotní péče a jeho zakotvení v českém právním řádu
Prof. MUDr. Věra Adámková, CSc., předsedkyně zdravotního výboru, PS PČR

 • právo na bezplatnou zdravotní péči jako základní právo pacienta a limity systému zdravotního pojištění;
 • vymezení poskytování zdravotních služeb a vztah k zákonu o veřejném zdravotním pojištění;
 • dostupnost zdravotní péče pro pacienty x pojištěnce;
 • postavení pacienta v systému zdravotního pojištění a úloha státu;
 • poskytovatelé zdravotních služeb a systém zdravotního pojištění;

 

Role zdravotních pojišťoven při zajišťování dostupnosti zdravotní péči
MUDr. Renata Knorová, MBA, ředitelka zdravotního úseku, ČPZP 

 • role zdravotní pojišťovny v současném systému zdravotního pojištění;
 • práva a povinnosti ZP při zajišťování místní a časové dostupnosti zdravotní péče pro pojištěnce;
 • vztah pojištěnce a zdravotní pojišťovny;
 • je nárok pacienta na úhradu zdravotních služeb omezován finančními limity zdravotních pojišťoven?;

 

Výjimečná úhrada zdravotních služeb podle zákona o veřejném zdravotním pojištění
Mgr. Filip Vrubel, náměstek ministra zdravotnictví 

 • současný stav – je skutečně problematický? Příčina současného stavu?;
 • postavení a role plátců, úloha Ministerstva zdravotnictví;
 • recentní rozhodnutí soudů s dopadem do systému zdravotního pojištění;
 • rekodifikace výjimečné úhrady zdravotních služeb a očekávaný cílový stav;

 

Přístup pacientů k neregistrovaným léčivým přípravkům a jejich úhrada jako možná cesta k moderní léčbě?
JUDr. Antonín Valuš, Ph.D., advokát, KMVS, advokátní kancelář, s.r.o. 

 • SLP
 • NPU
 • Off-label
 • Pacientské programy a poskytování LP zdarma x klinické hodnocení
 • Způsoby úhrady – SLP úhrada / § 16.

 

11.00-11.30 hod. Přestávka

 

11.30 – 13.30 hod. BLOK B

POSTAVENÍ PACIENTA A JEHO ZASTOUPENÍ PACIENTSKOU ORGANIZACÍ

 

Moderátor: PharmDr. Michal Krejsta, MBA, CEO LEXUM a.s., Executive AVEL ČR, AVEL SK, předseda představenstva, SAPOCH z.s.

 

 • Vývoj postavení pacientských organizací, současný stav a jejich financování ve srovnání se zahraničním
  Jana Petrenko, ředitelka, Koalice pro zdraví
 • Fungování pacientské rady a legislativní rámec
  Mgr. Jana Hlaváčová, vedoucí Oddělení podpory práv pacientů, Ministerstvo zdravotnictví ČR
 • Mamma HELP, příběh úspěšné pacientské organizace
  Mgr. Jana Drexlerová, ředitelka
 • Průvodce pacienta, z.ú.
  PhDr. Ivana Plechatá, ředitelka
 • Přístup a práva pacientů k léčbě a lékům (registry, pacientské organizace, svépomoc, distanční výdej)
  Mgr. Václav Krása, předseda, NRZP ČR
 • Financování pacientských organizací – zkušenosti ze zahraničí – diskuse

 

13.30 – 14.30 hod Přestávka na oběd

 

14.30 – 17.00 hod. BLOK C 

PŘÍSTUP PACIENTA K MODERNÍ TERAPII A INOVATIVNÍ LÉČBĚ

 

Moderátor: MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 • Jak jsme na tom s přístupem pacientů k moderním léčebným způsobům (léky, moderní terapie)
  Mgr. Irena Storová, MHA, ředitelka, Státní ústav pro kontrolu léčiv
 • Role lokální sítě specializovaných center a evropské referenční sítě v dostupnosti péče o vzácná onemocnění
  Bc. Anna Arellanesová, předsedkyně, Česká asociace pro vzácná onemocnění
 • Financování, kvalita a dostupnost zdravotní péče z pohledu VZP ČR
  Ing. David Šmehlík, MHA, náměstek ředitele pro zdravotní péči, Všeobecná zdravotní pojišťovna
 • Budoucnost dostupnosti nákladné péče a přínos klinických studií a registrů
  Prof. MUDr. Vladimír Maisnar, Ph.D., MBA, zástupce přednosty pro klinický výzkum, IV. Interní hematologická klinika, Fakultní nemocnice Hradec Králové
 • Výzvy a praktický dopad lékového záznamu pro pacienta a zdravotnický personál
  Mgr. Michal Hojný, vedoucí ústavní lékárny, IKEM Praha
 • Modely účasti pacientů na hodnotících a rozhodovacích procesech
  MUDr. Tomáš Doležal, PhD., ředitel společností iHETA a Value Outcomes, s.r.o.

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011