Úvodní stránka » Aktuální informace » Prevence dekubitů

Od roku 2014 se pod záštitou hlavní sestry Ministerstva zdravotnictví České republiky organizuje Kulatý stůl k problematice prevence, sledování a léčby dekubitů v ČR.  Akce se koná vždy u příležitosti Světového dne STOP dekubitům (proleženin), který je každoročně vyhlášen Evropským poradním panelem pro otázky dekubitů (EPUAP) na třetí čtvrtek v měsíci listopadu.

 

Cílem Světového dne STOP dekubitům je zdůraznění a zviditelnění závažnosti problému zasahujícího nejen oblast zdravotnictví. Dekubity se dotýkají velké části hospitalizovaných pacientů, ale také osob, o které je pečováno ve vlastním a jiném sociálním prostředí.

 

Na jednání u kulatého stolu opakovaně zaznělo, jakými aktivitami podporuje Česká republika tuto mezinárodní výzvu. V rámci mota pro rok 2016: „Jak se můžete zapojit“ se snažili odborníci přiblížit informace více laické veřejnosti.

To je také důvod, proč se obracíme na pacientské organizace. Nabízíme laické veřejnosti k využívání portál MZ ČR www.dekubity.eu., kde můžete najít nejen podrobně popsané příčiny vzniku proleženin, rady a pomůcky k jejich předcházení, ale také názorné video a letáky. Součástí portálu je také Fórum, které umožňuje prostřednictvím dotazu konzultovat danou problematiku s odborníky. Pro laickou veřejnost je také k dispozici mailová adresa dekubity@nconzo.cz a sekce časté dotazy.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011