Úvodní stránka » Reakce na anonymní dopis "zaměstnanců MZČR"

Reakce Koalice pro zdraví na anonymní dopis:

Jak se můžete přesvědčit na našem webu,  Judr. Jakuba Krále tam vedeme jako odbornou spolupráci.    

JUDr. Jakub Král a JUDr. Filip Vrůbel bezplatně spolupracují s Koalicí pro zdraví a pacientskými organizacemi už léta, od doby, co byli na Ministerstvu zdravotnictví.

Pacientské organizace ve svých kolektivních zkušenostech občas řeší systémové nebo i individuální problémy, s kterými se potýkají jejich členové. Pokuď to byly otázky léků nebo i pomůcek, obraceli jsme se na ně a mohli jsme se spolehnout na jejich vstřícnost a snahu věci řešit, bez ohledu na to, jestli by takovou ochotu projevil jejich nejvyšší šéf, tehdejší ministr.  

Myslela jsem, že v téhle zemi se už dávno skoncovalo s anonymními udáními a pomluvami a že je nebude žádný rozumný člověk brát vážně. Navíc v tomto případě je pisatel někdo, kdo fakt neví, jak se obsazují místa na ministerstvu, anebo se záměrně snaží mlžit, abychom se to nedovtípili, kdo je autor. Je politováníhodné, že se něco takové objevilo na webu KSČM. Doufám, že to alespoň bylo bez vědomí jejich předsedy Vojtěcha Filipa  a poslankyně Soni Markové.   

Jana Petrenko

Koalice pro zdravi

 

Jménem stomických pacientů se důrazně ohrazujeme vůči manipulativní očerňující kampani proti ministru zdravotnictví a jeho odborným poradcům  

Dne 12. 2. 2018 byl na oficiálních webových stránkách Komunistické strany Čech a Moravy publikován anonymní dopis určený všem poslankyním a poslancům, jenž vytváří klamavý dojem, že na ministerstvu zdravotnictví panují po nástupu pana ministra Adama Vojtěcha zcela katastrofální poměry, kdy lobbisté ve střetu zájmů šikanují řadové zaměstnance, jejich nadřízené a zcela rozvrací fungování úřadu.  

Vzhledem k tomu, že jsem jako předsedkyně pacientské organizace České ILCO řádnou členkou Pacientské rady MZ (a předsedkyní její pracovní skupiny k problematice zdravotnických prostředků), a současně členkou Pracovní skupiny pro kategorizaci a úhradovou regulací zdravotnických prostředků na MZ, musím se důrazně ohradit proti zcela lživému obsahu výše odkazovaného anonymního přípisu.  

Po nástupu pana ministra Vojtěcha se ministerstvo velmi otevřelo jak pacientům, tak široké odborné veřejnosti. Některých jednání se zúčastnil dokonce osobně pan ministr a velmi vstřícně naslouchal zástupcům pacientů. Pracovní skupina pro kategorizaci a úhradovou regulaci byla obnovena po 5 letech nekomunikace. Činnost pracovní skupiny koordinuje pan doktor Jakub Král, nezpochybnitelná odborná autorita v oblasti zdravotnických prostředků. Jde o akademika, který zdravotnické právo přednáší na několika univerzitách, jako jediný autor v České republice vydal několik monografií k oblasti zdravotnických prostředků a největší část kariéry strávil přímo na ministerstvu zdravotnictví.  

Ke způsobu jeho vystupování v rámci pracovní skupiny nepadla nikdy od žádného jejího člena byť jediná výhrada, naopak většina pracovních jednání končí poněkud netradičně potleskem, kterým členové kvitují odbornou erudici, nezávislý pohled na danou problematiku a trpělivý přístup vedený snahou o maximální porozumění. Rozhodně tedy nejde o někoho, kdo by na ministerstvo prosazoval zákulisně a netransparentně své boční zájmy. Skutečnost, že pan ministr zveřejnil seznam svých poradců je naopak důkazem transparentnosti jeho počínání.  

Pokud jde o spolupráci s dalšími pracovníky ministerstva zdravotnictví, i zde nelze pominout výrazný posun. Ministerstvo je nyní skutečně otevřenější odborné veřejnosti a neupozaďuje žádnou skupinu. Z každého jednání doslova čiší pocit určité sounáležitosti a je zcela vyloučeno, že by mezi odbornými pracovníky ministerstva a panem doktorem Králem panovala jakákoli nevraživost či dokonce šikana. 

Otevřenost a lepší komunikace ministerstva zjevně nevyhovuje některým skrytým zájmovým skupinám ve zdravotnictví a tyto se snaží o diskreditaci ministra. Prosíme tedy všechny adresáty umělé a účelově očerňující kampaně proti ministru zdravotnictví a jeho nejbližšímu okolí, aby nyní nepodléhali těmto nepravdivým informacím a opravdu se zeptali všech, kteří se jednání na ministerstvu zdravotnictví účastní, popř. tam i pracují. Není náhodou, že Odborový svaz státních orgánů a organizací – Základní organizace Ministerstvo zdravotnictví – již zcela jednoznačně vyvrátil obsah štvavého anonymu, který má patrně svůj původ mimo ministerstvo zdravotnictví.  

Marie Ředinová, předsedkyně České ILCO, z.s., Polská 1664/15 , 120 00 Praha 2

e-mail predseda@ilco.cz


 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011