Úvodní stránka » Proběhlé akce » Role pacientských organizací ve struktuře .......

Role pacientských organizací ve struktuře zdravotnictví a ve společnosti

která se konala dne 6. října 2015 od 10:00 Jednacím sále Senátu

Program:      

 

9:00 - 10:00    Registrace v předsálí Jednacího sálu       

10:00   Prof. MUDr. Jan Žaloudík, CSc., Předseda Výboru pro zdravotnictví a sociální politiku,    

          úvodní slovo

10:15   Mgr. et Mgr. Eva Prošková, Pacientský ombudsman Ministerstva zdravotnictví,

          jeho role a funkce

 10:30   Prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc.  Spolupráce pacientských organizací s lékaři a odbornými           společnostmi, kdo garantuje kvalitu informací?

 10:50   JUDr.. Lenka Teska Arnoštová, Ph.D. Začlenění odborných společností a pacientských                   organizací do zdravotní legislativy v ČR, porovnání se zeměmi EU

  11:05   JUDr. Ondřej Dostál Paragrafové znění, co je nutné mít v novém zákoně „Ne jenom práva, ale i povinnosti“, námět k diskuzi

 12:05   Mgr. Jan Zahálka Legislativní řešení v zemích EU

 12:20   tisková konference, občerstvení

 13:15   Mgr. Iveta Vernerova, MPSV

              Proč se pacienti zdráhají vrátit do práce, nedostupnost pružné pracovní doby a zkráceného

           pracovního úvazku, byrokracie 

13:45   Jana Drexlerová, MammaHelp - Poradny pro pacienty - účinný model pomoci

             Marie Ředinová, České Ilco - Práce dobrovolníků pacientské organizace v nemocnici          

             Blanka Rubinová, Celiakie - Práce dobrovolníků pacientské organizace v nemocnici   

          Eva Knapová, Aliance žen proti rakovině  

            Jana Pelouchová, CML - Zahraniční spolupráce   

14:25   Pacientské organizace: Ocenění spolupráce s lékaři a sestrami, poděkování

Závěrečná diskuse

 

Fotografie z akce si můžete prohlédnout zde                                                                   

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011