Úvodní stránka » Aktuální informace » Setkání sdružení celiaků ČR

Sdružení celiaků ČR a Česká asociace sester pořádají dne 28.května 2011 od 11 do 17 hodin v refektáři Emauzského opatství (Vyšehradská 49, Praha 2) XI.celostátní setkání Sdružení celiaků ČR pod názvem "Celiakie, jak ji neznáme".

Podrobnější informace můžete nalézt přímo na webu  Sdružení celiaků ČR.