Úvodní stránka » Aktuální informace » Setkání sdružení celiaků ČR

Sdružení celiaků ČR a Česká asociace sester pořádají dne 28.května 2011 od 11 do 17 hodin v refektáři Emauzského opatství (Vyšehradská 49, Praha 2) XI.celostátní setkání Sdružení celiaků ČR pod názvem "Celiakie, jak ji neznáme".

Podrobnější informace můžete nalézt přímo na webu  Sdružení celiaků ČR.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011