Úvodní stránka » Aktuální informace » Standardy a nadstandardy

Ministerstvo zdravotnictví plánuje zřízení Komise pro nové technologie, jejímiž členy by měli být zástupci zdravotních pojišťoven, profesních organizací poskytovatelů péče, odborných společností a pacientských organizací, kterých se to specificky týče. Koalice pro zdraví bude působit jako koordinátor mezi Komisí a pacientskými organizacemi za účelem jejich účasti na jednáních Komise.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011