Úvodní stránka » Úvodní slovo » Úvodní slovo

Koalice pro zdraví je obecně prospěšná společnost, která nabízí neutrální platformu pro dialog mezi jednotlivými skupinami pacientů, ale také směrem k těm, kteří zdravotní péči poskytují, organizují a financují.
Naší vizí je kultivované české zdravotnictví, které slouží občanům naší země. Upřednostňujeme konstruktivní diskusi před nesmiřitelnou kritikou a partnerství před neproduktivním hašteřením.PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ KOALICE PRO ZDRAVÍ
Většina pacientských organizací byla založena proto, aby sloužila svým členům, pacientům. Tyto nezávislé a nepolitické organizace poskytují pomoc všem, bez ohledu na jejich politickou nebo náboženskou příslušnost. Jsou důležitým zdrojem informací pro pacienty a jejich rodiny jak žít se svými nemocemi, lépe jim rozumět a současně se snaží vzdělávat veřejnost v prevenci a podpoře zdraví.

Zdraví občanů naší země je národním bohatstvím, a proto žádáme všechny politické strany, aby s ním zacházely odpovědně a věnovaly diskusi o zdravotnictví takovou pozornost, jakou si zaslouží.

Pacientské organizace jsou podstatnou částí systému péče o zdraví a jejich práce a přínos by měly být uznávány a oceňovány.

Žádáme o  zodpovědnou diskusi ke zdravotní péči o pacientech, pro pacienty, ale ne bez pacientů. Potřebujeme racionální a citlivou alokaci zdrojů bez jejich plýtvání.

Chceme jednoduchá a jasná pravidla financování a náhrad, která zajistí stabilitu  procesu a vyloučí opakující se cykly nejistot v léčení pacientů. Žádáme o stanovení jednotných cen a doplatků se stropem pro sociálně slabé a chronicky nemocné pacienty.

Potřebujeme jasné standardy poskytování  zdravotních služeb a informace o kvalitě péče, která umožňuje občanům vhodnou volbu.

Je zapotřebí vytvořit program vzdělávání občanů, který zahrnuje všechny aspekty systému zdravotní péče: nemoci, pojištění a financování, nemocniční a ambulantní péče, léky a zdravý životní styl, včetně práv a povinností pacientů, které by  měly být  respektovány a dodržovány všemi zúčastněnými stranami-poskytovateli péče i pacienty.

Koalice pro zdraví nabízí od svého vzniku neutrální půdu pro konstruktivní dialog o zdravotní péči. Vyzýváme všechny zainteresované, aby se přestali vzájemně kritizovat a začali hledat společná řešení prospěšné pro všechny.


Koalice pro zdraví


 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011