Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2014

 

 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2014

 

 Organizace:_________________________________________________________

Koalice pro zdraví je nezisková organizace působící jako asociace pacientských organizací. Reprezentujeme jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblati zdravotnictví. Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc pacientským organizacím, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.

 Členové vedení: 

Mudr. Mariana Procházková, předsedkyně

Prof. Jiří Vorlíček, M.D.

Prof. Murdr. Jan Švihovec

Mudr. Rostislav Čevela

MUDr. Jiří Schlanger             

Elizabeth Lobkovitz

 

Kancelář: Jana M. Petrenko                     Výkonná ředitelka 

 

Datum založení

 

Adresa:                                   5.května 65, 140 21 Praha 4

Telefon:                                   00420 261 174 079

Fax:                                         00420 261 174 079

Email:                                     info@koaliceprozdravi.cz

 

ID:                                           27161986

Banka:                                     ČSOB, bank account no: 191580676/0300

IBAN:                                     CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC:                                        CEKOCZPP

 

 

 

 

 

 

  Naše cíle a činnost: 

 Koalice pro zdraví má písemný mandát pro reprezentaci od 76 pacientských organizací je zastupovat s jejich souhlasem na jednáních se státní správou, pojišťovnami a dalšíma. Pomáháme organizacím, aby se naším prostřednictvím aktivně zapojovaly do dialogu ve zdravotnictví v České republice a EU. Pokud se na nás obrátí I individuální pacienti, bezplatně poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.

   Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady které by vedly k zlepšení služeb a kvalitě péče. Zúčastňujeme se I politického dialogu bez ohledu na to, o kterou politickou stranu jde. Po našem založení jsme zahájili proces dialogu mezi pacienty a lékaři s cílem zlepšení vztahů při poskytování péče a konečným cílem konceptu “patient centered care”. Po letech naší práce jsme byli uznáváni jako neutrální strana poskytující služby ve zdravotnictví.   

 

 

 Koalice pro zdraví po pěti letech působení se stala seriózním partnerem v následujících                                                    organizacích: 

 Koalice pro zdraví je členem:  

 • Pacientského poradního sboru ministra zdravotnictví
 • Pacientské rady VZP
 • Druhé pracovní skupiny MZCR na určování kódů za výkony
 • Pracovní skupiny MZCR na tvorbu národního programu pro transplantaci orgánů
 • Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů
 • Pracovní skupiny eHealth
 • Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění
 • Poradního sboru Evropského centra ECDC v Stockholmu
 • Health Advisory Board v Londýně
 • IAPO
 • EFPIA
 • EPF
 • Spolupráce s Národním Referenčním centrem na standardech péče
 • Spolupráce se SUKLem 

Průběžná činnost Koalice pro zdraví:  

Koalice pro zdraví pořádá den otevřených dveří pro pacientské organizace. Pravidelně jsme zvali na tyto diskuze ministra nebo zástupce ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a SUKLu na diskuze se zástupci pacientských organizací o zdravotní reformě ministerstva. Vzhledem k tomu, že poplatky byly vysvětlovány tak, že to mnoho lidí považovalo za zmatečné, museli jsme to vysvětlovat organizacím v Koalici. 

Koalice pro zdraví je iniciatorem a koordinátorem Pacientské rady ministra zdravotnictví a Pacientské rady VZP,které se schazejí podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích tykajícich se jejich diagnozy.

 Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenení pacientských organizací do České zdravotnické legislativy. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti a ocenení v rámci systemu zdravotnictví.

Aktivní účast na pravidelných setkáních: 

Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví 

Health Advisory BoardLondýn, J. Petrenko 

ECDC ve Stockholmu – J. Petrenko 

Finance 2014     

Výdělečná činnost: 

Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nemá možnost žádat o granty, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe museli vydělat. Je to proces, který je stále těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti.

  

Převod z roku 2013                                                                                99 092, 00 Kč

 

Sponzorské dary                                                                                     96 120, 00 Kč

 

Příjem z výdělečné činnosti 2014                                                       587 904, 00 Kč

 

Součet příjmů                                                                                     783 116, 88 Kč 

Mzdy dle výplatní listiny                                                                         123480, 00 Kč 

Náklady na kancelář                                                                             318 419, 17 Kč 

Režie                                                                                                      97 485, 69 Kč 

Výdaje celkem                                                                                      539 384, 86 Kč 

Zůstatek k 31.12.2014                                                                           232 016,13 Kč

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011