Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2013

Výroční zpráva za rok 2013

 

Naše organizace:

____________________________________________________________________________

 

Koalice pro zdraví, o.p.s., je nezisková, nestátní organizace, která funguje na principu asociace pacientských organizací, kde reprezentujeme jejich zájmy při jednání s Ministerstvem zdravotnictví a ostatními složkami sektoru zdravotní péče. Našim cílem je poskytovat optimální podmínky pro konstruktivní dialog a hledání nápadů na zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Jednou z našich hlavních činností je pomáhat pacientským organizacím tak, aby se staly respektovanými partnery všech složek systému zdravotní péče.

 

 Členové představenstva:

MUDr. Mariana Procházková, předsedkyně představenstva

Prof. MUDr. Jiří Vorlíček, M. D.

Prof. Jan Švihovec

MUDr. Rostislav Čevela

Mgr. Jan Lorman

Elizabeth Lobkowitz

 

 Kancelář:

 Jana M. Petrenko, výkonná ředitelka

  

 

Adresa: 5. května 65, 140 21 Praha 4

Telefon: 00420 261 174 079

Fax: 00420 261 174 079

Email: info@koaliceprozdravi.cz


IČ: 27161986

Bankovní spojení: ČSOB, číslo účtu: 191580676/0300

IBAN: CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC: CEKOCZPP

 

 

Rok 2013:

______________________________________________________________________ 

Koalice pro zdraví postupovala v dosavadní strategii na rozšiřování dobré vzájemné spolupráce pacientských organizací a současně reprezentaci navenek. Pokoušeli jsme se udržet stejně dobrou spolupráci jako v minulosti s Ministerstvem zdravotnictví, ale ministr Heger neměl zájem o dialog s pacienty a jejich organizacemi. Pacientská rada ministra založená na základě iniciativy Koalice pro zdraví ministrem Julínkem sice nebyla zrušená ministrem Hegerem, ale taky nikdy nebyla svolána, bez ohledu na to, že se ministr s oblibou zaštiťoval pacienty. Osobní kontakt s ministrem nebyl problém, ale dialog s Pacientskou radou se uskutečnil až po nástupu ministra Holcáta. Současně jsme přehodnotili fungování rady. Původně byla rada sestavena Mgr. Cikrtem a ministrem Julínkem a měla stálé členy, z kterých ale většina málokdy přispěla k diskusím a tím taky k účelu a efektivitě Pacientské rady.

 

Koordinátorem obnovené Pacientské rady se stala Koalice pro zdraví s tím, že sesbíráme podněty na řešení na radě od pacientských organizací, podle toho se sestaví program a pozvou se zástupci organizací, které poslali podněty na diskusi. Tím se umožní organizacím se střídat na Pacientské radě. Všechny organizace pak obdrží zápis, aby věděli, co so projednávalo a s jakým výsledkem. Současně jsme začali usilovat, aby byla pacientská rada ve VZP, která by mohla pracovat na stejném principu.

Změnou kategorizace léku se sice změnila, ale nepřestala spolupráce se SUKLem. Zástupci SUKLu se zúčastňovali i nadále diskusí „Otevřených dveří“ Koalice.

 

Současně jsme rozšiřovali spolupráci odborných společností a pacientských organizací.

V roce 2012 jsme začali usilovat o zakotvení pacientských organizací v zdravotnické legislativě ČR. Proces měnit nebo upravovat zákony je vždy zdlouhavý a únavný. JUDr. Dostál napsal paragrafové znění na definici pacientské organizace do novely zákona o zdravotních službách, které jsme tam dali v rámci našeho připomínkového místa na Ministerstvu zdravotnictví. Náměstek ministra Dr. Polák to bez zdůvodnění z návrhu zákona vyškrtnul a odmítnul o tom vůbec debatovat. Neznamená to, že by tím skončilo naše úsilí o „legalizaci“ pacientských organizací.

 

V posledních létech, kdy se Koalice pro zdraví dostala i do povědomí veřejnosti a médií, se na nás začali obracet o pomoc i pacienti, kteří nejsou členy pacientských organizací, a současně taky i poskytovatelé péče. 

 

 

 

 Koalice pro zdraví byla v r. 2013 členem:

 • Pacientské rady ministra zdravotnictví

 • Pracovní skupiny:
  - 2. pracovní skupina na výkony a kódy;

  -
  na prevenci a léčbu obezity a diabetu;
  - na transplantaci orgánů;
  - pro vzácná onemocnění;
  - pro kvalitu péče a bezpečnost pacientů.

 

 

 Koalice pro zdraví nadále zastupovala zájmy pacientů a spolupracovala:

 • S Výborem pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny ČR;

 • V poradním sboru Evropského centra pro nakažlivá onemocnění ECDC sídlícím ve Stokholmu;

 • V zdravotním poradním sboru (HAB) v Londýně;

 • S Národním referenčním centrem (NRC);

 • Státním ústavem pro kontrolu léčiv (SUKL).

 

 

 

III. Finance 2013

 

Koalice pro zdraví, tak jak v minulosti, si vydělávala organizováním odborných seminářů a konferencí.

 

Počáteční zůstatek k 1.1.2013 279 774,08 Kč

Výdělečná činnost celkem včetně 283 089,58 Kč

Dary 74 000,00 Kč

Celkem: 636 863,66 Kč

 

Výdaje:

Provozní náklady na kancelář 323 181,31 Kč

Ostatní režie 43 379,53 Kč

Platy 111 130,00 Kč

Celkem: 477 690,84 Kč

 

Zůstatek: 159 172,82 Kč

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011