Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2015

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2015
I. Organizace: _________________________________________________________
Koalice pro zdraví je nezisková organizace působící jako asociace pacientských organizací.
Reprezentujeme jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblati zdravotnictví.
Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro
zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc
pacientským organizacím, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.
Členové vedení:
Mudr. Mariana Procházková, předsedkyně
Prof. Jiří Vorlíček, M.D.
Prof. Murdr. Jan Švihovec
MUDr.Jiří Schlanger
Elizabeth Lobkovitz
Kancelář:
Jana M. Petrenko Výkonná ředitelka
Datum založení
Adresa: 5.května 65, 140 21 Praha 4
Telefon: 00420 261 174 079
Fax: 00420 261 174 079
Email: info@koaliceprozdravi.cz
ID: 27161986
Banka: ČSOB, bank account no: 191580676/0300
IBAN: CZ56 0300 0000 0001 9158 0676
BIC: CEKOCZPP
II. Naše cíle a činnost:
Koalice pro zdraví má písemný mandát pro reprezentaci od pacientských organizací je
zastupovat s jejich souhlasem na jednáních se státní správou, pojišťovnami a dalšíma.
Pomáháme organizacím, aby se naším prostřednictvím aktivně zapojovaly do dialogu ve
zdravotnictví v České republice a EU. Pokud se na nás obrátí I individuální pacienti, bezplatně
poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.
 Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady které by vedly k zlepšení služeb a kvalitě
péče. Zúčastňujeme se I politického dialogu bez ohledu na to, o kterou politickou stranu jde. Po
našem založení jsme zahájili proces dialogu mezi pacienty a lékaři s cílem zlepšení vztahů při
poskytování péče a konečným cílem konceptu “patient centered care”. Po letech naší práce
jsme byli uznáváni jako neutrální strana poskytující služby ve zdravotnictví.
Koalice pro zdraví po pěti letech působení se stala seriózním partnerem v následujících
organizacích:
Koalice pro zdraví je členem:
 Pacientského poradního sboru ministra zdravotnictví
 Pacientské rady VZP
 Druhé pracovní skupiny MZCR na určování kódů za výkony
 Pracovní skupiny MZCR na tvorbu národního programu pro transplantaci orgánů
 Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů
 Pracovní skupiny eHealth
 Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění
 Poradního sboru Evropského centra ECDC v Stockholmu
 Health Advisory Board v Londýně
 IAPO
 EFPIA
 EPF
 Spolupráce se SUKLem
Průběžná činnost Koalice pro zdraví:
Koalice pro zdraví pořádá den otevřených dveří pro pacientské organizace. Pravidelně
jsme zvali na tyto diskuze ministra nebo zástupce ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a
SUKLu na diskuze se zástupci pacientských organizací o zdravotní reformě ministerstva.
 Koalice pro zdraví je iniciatorem a koordinátorem Pacientské rady VZP, která se
schazejí podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích tykajícich se jejich diagnozy.
Z naší iniciativy byla založena Pacientska rada ministra zdravotnictví, kterou teď převzala a
vede náměstkyně ministra.
 Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenení pacientských organizací do České
zdravotnické legislativy. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti
a ocenení v rámci systemu zdravotnictví.
2
Aktivní účast na pravidelných setkáních:
Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR
 Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví
Health Advisory Board – Londýn, J. Petrenko
ECDC ve Stockholmu – J. Petrenko
Finance 2014
Výdělečná činnost:
Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nemá možnost žádat o
granty, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe museli vydělat. Je to proces, který je stále
těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se
stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti.3

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011