Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2016

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2016

 

I.                  Organizace:_________________________________________________________

 

 

Koalice pro zdraví je nezisková organizace působící jako asociace pacientských organizací. Reprezentujeme jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblati zdravotnictví. Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc pacientským organizacím, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.

 

 

Členové vedení:

 

      Elizabeth Lobkovitz, předsedkyně

      Prof. Štěpán Svačina

      Prof. Jiří Vorlíček, M.D.

      Prof. Murdr. Jan Švihovec

      MUDr. Jiří Schlanger            

 

Kancelář:

 

Jana M. Petrenko                    Výkonná ředitelka

 

 

Datum založení

 

Adresa:                                   5.května 65, 140 21 Praha 4

Telefon:                                  00420 261 174 079

Fax:                                         00420 261 174 079

Email:                                     info@koaliceprozdravi.cz

 

ID:                                           27161986

Banka:                                     ČSOB, bank account no: 191580676/0300

IBAN:                                     CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC:                                        CEKOCZPP

 •  

 

 

 

 

II.    Naše cíle a činnost:                                                                                                           

 

Koalice pro zdraví má písemný mandát pro reprezentaci od pacientských organizací je zastupovat s jejich souhlasem na jednáních se státní správou, pojišťovnami a dalšíma. Pomáháme organizacím, aby se naším prostřednictvím aktivně zapojovaly do dialogu ve zdravotnictví v České republice a EU. Pokud se na nás obrátí I individuální pacienti, bezplatně poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.  

Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady které by vedly k zlepšení služeb a kvalitě péče. Zúčastňujeme se I politického dialogu bez ohledu na to, o kterou politickou stranu jde. Po našem založení jsme zahájili proces dialogu mezi pacienty a lékaři s cílem zlepšení vztahů při poskytování péče a konečným cílem konceptu “patient centered care”. Po letech naší práce jsme byli uznáváni jako neutrální strana poskytující služby ve zdravotnictví.   

 Koalice pro zdraví je členem:

 

 • Pacientské rady VZP

 • Druhé pracovní skupiny MZCR na stanovování kódů za výkony

 • Pracovní skupiny MZCR na tvorbu národního programu pro transplantaci orgánů

 • Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů

 • Pracovní skupiny eHealth

 • Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění

 • Poradního sboru Evropského centra ECDC v Stockholmu

 • Health Advisory Board v Londýně

 • IAPO

 • EPF

 • Spolupráce se SUKLem

   

   

   

 

Průběžná činnost Koalice pro zdraví:

 

Koalice pro zdraví pořádá den otevřených dveří pro pacientské organizace. Pravidelně jsme zvali na tyto diskuze ministra nebo zástupce ministerstva zdravotnictví, pojišťoven a SUKLu na diskuze se zástupci pacientských organizací o zdravotní reformě ministerstva.

 Koalice pro zdraví je iniciatorem a koordinátorem Pacientské rady VZP, která se schazí podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích tykajícich se jejich diagnozy.

Z naší iniciativy byla založena Pacientska rada ministra zdravotnictví, kterou teď převzala a vede náměstkyně ministra.

Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenení pacientských organizací do České zdravotnické legislativy. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti a ocenení v rámci systemu zdravotnictví. Zákon o pacientských organizacích byl Judr. Ondřejem Dostálem napsán a odevzdán v paragrafovém znení s důvodovou zprávou ministerstvu zdravotnictví už před pěti léty, ale nebyl politický zájem ho uvést do legislativy.


Aktivní účast na pravidelných setkáních:

 

Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví

 

Health Advisory BoardLondýn, J. Petrenko

 

ECDC ve Stockholmu – J. Petrenko

Finance 2016                                                                                                         

 

Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nemá možnost žádat o granty, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe museli vydělat. Je to proces, který je stále těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti.

 

                                             

                                                Hospodaření Koalice pro zdraví OPS

                                    Od 1.1.2016 do 31.12.2016

 

 

Příjmy k 31.12.2016                             Kč                                   Výdaje k 31.12.2016           Kč

Finanční prostředky                    407 180,24                            Kancelář                               254 303,38

                                                                                                  Mzdy                                    174 275,00

Dary v r. 2016                                                                          C e l k e m                            428 578,38

J.Petrenko, výk.ředitelka               79 560,00                                                             

Boehringer Ingelheim                 130,000,00

C e l k e m                                   209 560,00                                 

 

C e l k e m   p ř í j m y                                                                 C e l k e m  hospodaření v r. 2016

Výdělečná činnost                       407 180,24                                P ř í j m y                         616 848,13

Dary r.2016                                 209 560,00                                 V ý d a j e                        428 578,38

Úrok banky                                        107,89

C e l k e m  příjmy 2016             616 848,13                             Výsledek   r. 2016               188 269,75

 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011