Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2018

Koalice pro zdraví, nezisková organizace

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2018

 

I.               Organizace:

______________________________________________________________________________ 

 

Koalice pro zdraví je nezisková organizace působící jako asociace pacientských organizací. Reprezentujeme jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblasti zdravotnictví. Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc pacientským organizacím, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.

 

Členové vedení:

 

Elisabeth Lobkovitz, předsedkyně

MUDr. Jiří Schlanger 

Prof. MUDr. Jan Švihovec

Prof. MUDr. Štěpán Svačina 

Prof. Jiří Vorlíček, M.D

 

Kancelář: 

Jana M. Petrenko                    Výkonná ředitelka 

Datum založení:                     4. června 2004 

Adresa:                                 5.května 65, 140 21 Praha 4

Telefon:                                  00420 261 174 079

Fax:                                       00420 261 174 079

Email:                                     info@koaliceprozdravi.cz

 

ID:                                           27161986

Banka:                                     ČSOB, bank account no: 191580676/0300

IBAN:                                     CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC:                                        CEKOCZPP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II.            Naše cíle a činnost:

_____________________________________________________________________________

 

v Koalice pro zdraví Pomáháme pacientským organizacím, aby se naším prostřednictvím aktivně zapojovaly do dialogu ve zdravotnictví v České republice a EU. Narůstají odborné diskuse o zdravotnictví a je zapotřebí mít přehled ne jenom o jednotlivých diagnózách, ale jak zapadají do celkového systému zdravotní péče.  Pracujeme na tom, aby pacientské organizace mohli za sebe jednat se státní správou a snažíme se k tomu najít a otevřít ty správné dveře v labyrintu byrokracie. Pokud se na nás obrátí i individuální pacienti, bezplatně poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.

 

 

v  Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady, které by vedly ke zlepšení služeb a kvalitě péče. Jde nám o to, aby diskuse o zdravotnictví nebyli politickou rétorikou volebních kampaní, ale řešili reálné problémy. Zúčastňujeme se dialogu se zástupci politických stran bez ohledu na na jejich ideologii. Od našeho založení organizujeme semináře a konference na zlepšení vztahů a komunikace mezi pacienty a lékaři s konečným cílem péče o pacienty podle strategie “patient centered care”.    

 

v Koalice pro zdraví je členem:

 

Ø Koordinátor a člen Pacientské rady VZP

Ø Pracovní skupiny MZCR k seznamu výkonů

Ø Pracovní skupiny k revizi cen a úhrad léčiv

Ø Pracovní skupiny k úhradám zdravotnických prostředků

Ø Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů

Ø Pracovní skupiny eHealth

Ø Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění

Ø Spolupráce se SUKLem

Ø IAPO

Ø EPF 

 

Průběžná činnost Koalice pro zdraví:  

 

v Koalice pro zdraví je iniciátorem a už čtyři roky koordinátorem Pacientské rady VZP, která se schází podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích týkajících se jejich diagnózy. Pacientské organizace mají přehled o své diagnóze a pokud narazí na systémové problémy s kterými se potýkají jejich členové, touto cestou mají možnost žádat o nápravu, nebo změnu. Všechny zájmové skupiny v poskytující zdravotnické služby mají své cesty na jednání s pojišťovnou, bylo důležité, aby to mohlo být umožněno i pacientům. Pacientská organizace díky svým kolektivním zkušenostem je schopná identifikovat systémové problémy týkající se jejich specifické péče,

Účelem pacientské rady, je umožnit zástupcům organizací přímo transparentně jednat se zástupci VZP kteří mají oprávnění nejenom vyslechnout diskusi o problémech, ale možnost rozhodovat o řešení. Místo toho, aby jednotlivé organizace pátrali v labyrintu organizační struktury VZP, dohodneme datum Pacientské rady s kanceláři náměstka ředitele a sesbíráme podněty na diskusi od pacientských organizací, které zašleme na VZP. Před samotnou schůzi jsou už obě strany patřičně informovány a hledá se optimální řešení nadnesených problémů. I když VZP nevyhoví pokaždé všem požadavkům, pacientské organizace mají možnost slyšet zdůvodnění, nebo perspektivní časový odhad řešení. Zápis z pacientské rady je zveřejněn na webech VZP a Koalice pro zdraví.

 

v Koalice pro zdraví tradičně přispívá na konferencích k diskusím s poskytovateli péče o problémech, s kterými se potýkají pacienti a pacientské organizace. Některé je možno vyřešit přímo, bez oficiálních stížností, pokud jde jenom o individuální pochybení. Když se ukazuje, že se jedná o systémový problém, je nutné hledat způsob řešení na ministerstvu zdravotnictví, nebo u pojišťoven.

 

v Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenění pacientských organizací do České zdravotnické legislativy, aby mohli být partnerem při rozhodování o péči. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti a ocenění v rámci systému. Paragrafové znění definice Pacientských organizací bylo začleněno v zákoně o zdravotních službách, které ale náměstek ministra Hegra to vyškrtnul s odůvodněním, že pacientské organizace žádné služby nikomu neposkytují. Po svém nástupu na legislativní odbor MZČR náměstkyně Arnoštová od nás dostala už připravené paragrafové znění s důvodovou zprávou. Doposud se nic nezměnilo. Můžeme jenom doufat, že pod tlakem nové Pacientské rady ministra se na tom něco změní.

 

Další aktivity:

 

Ø Re-export léku z ČR: je už několik let problémem pacientů. Každoročně se v mediích objevují zprávy o chybějících lécích v lékárnách. Podle prohlášení ředitelky odboru farmacie na Ministerstvu zdravotnictví „Jenom něco přes 40% chybějících léku je následkem paralelního re-exportu léku z České republiky do zahraničí“ kde se prodávají s milionovými zisky. Vzhledem k tomu že Česká republika má ze zákona třetí nejnižší nákupní ceny léků v EU re-export léků je nesmírně lukrativní obchod pro distributory a některé lékárny. Některé krajiny na západ od ČR počítají s úsporami díky re-exportu z bývalého východního bloku. Každá východo –Evropská krajina se snaží řešit tento problém svým způsobem, protože re-export v rámci EU není možno zakázat. Je pochopitelné, že distributoři a lékárnici s distribučními licencemi se snaží o udržení tohoto stavu, nebo ještě navýšení re-exportu.

 

Ø Zákon o doplatcích: Po zrušení „paragrafu Fišerové“ který zakazoval míchat veřejné peníze ze zdravotního pojištění s doplatky od pacientů, si pacienti mohli doplatit rozdíl mezi tím co podle zákona musí hradit pojišťovna a například na pomůcky podle své volby. Díky ústavní stížnosti s čistě politickým záměrem, teď není musí pacienti zaplatit celý výkon, který hradí pojišťovna, tak čočku, místo aby doplatili jenom rozdíl v ceně hrazené versus nehrazené čočky. Vzhledem k tomu že ČSSD a KSČM se obává, že to popudí jejich voliče, raději nechávají zbytečně platit hlavně důchodce plnou cenu výkonu i čoček.

 

Ø ČTK protext: Vydáváme vzdělávací články prostřednictvím ČTK služby, kde si regionální publikace můžou bezplatně články stáhnout a použít, jak se jim to hodí. Jde hlavně o důraz na činnost pacientských organizací. Ještě stále široká veřejnost o nich dost neví a odborníci se o nich málokdy zmíní. Přitom většina organizací poskytuje svoje služby nezištně a bezplatně.

 

Ø Spolupráce s 3. Lékařskou fakultou: Na návrh Kalice jsme se dohodli s proděkanem 3. LF na společných seminářích pro studenty fakulty a členy pacientských organizací o kvalitě péče. Na prvním semináři studenti pacienti diskutovali o komunikaci lékař/pacient a jak si studenti medicíny představují ideálního pacienta a pacienti ideálního doktora. Semináře budou pokračovat v podzimním semestru.

 

Ø Semináře o financování zdravotnictví: Kvalita péče je už dnes měřitelná a známa, ale odborníci se zdráhají ji zveřejnovat s odůvodněním, že by to mohla veřejnost špatně interpretovat a chápat. Bude nutné v tomto dialogu nadále pokračovat.

 

Aktivní účast:  

v Účast na pravidelných setkáních: 

v Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 

v Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví 

 

Finance 2018                                                                                                            

 

Výdělečná činnost:

 

Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nemá možnost žádat o granty, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe museli vydělat. Je to proces, který je stále těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti.

 

 

                                              Hospodaření Koalice pro zdraví OPS

                                                     Od 1.1.2018 do 31.12.2018

 

Počáteční stav k 1. 1. 2017                 188 270                       Celkem  příjmy k 31.12.2017       508 441

Hospodářská činnost                           333 335                       Celkem výdaje                           -    506 216                 

Dary                                                        285 000                       Zůstatek k 31.12.2017                   190 495

Úrok banky                                                    106

Celkem příjmy                                       508 441                                            

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011