Úvodní stránka » O nás » Výroční zpráva 2019

  Koalice pro zdraví, nezisková organizace 

 

 

                                                               VÝROČNÍ ZPRÁVA 2019  

 I.               Organizace:

______________________________________________________________________________

  

Koalice pro zdraví je nezisková s mandátem pacientských organizací, reprezentovat jejich zájmy v jednáních s ministerstvy a statní správou v oblati zdravotnictví. Naším cílem je poskytování neutrální půdy pro konstruktivní dialog a hledání způsobů pro zlepšení pozice pacientů v českém zdravotnictví. Nejdůležitější částí naší činnosti je pomoc pacientským organizacím, ale taky individuálním pacientům, aby se staly respektovanými partnery poskytovatelů péče.

 

Členové vedení:

 

Elisabeth Lobkovitz, předsedkyně

MUDr. Jiří Schlanger 

Prof. Murdr. Jan Švihovec

Prof. MUDr. Štěpán Svačina 

Prof. Jiří Vorlíček, M.D

 

Kancelář:

 

Jana M. Petrenko                    Výkonná ředitelka

 

 

Datum založení:                     4. června 2004

 

Adresa:                                    5.května 65, 140 21 Praha 4

Telefon:                                  00420 261 174 079

Fax:                                         00420 261 174 079

Email:                                     info@koaliceprozdravi.cz

 

ID:                                           27161986

Banka:                                     ČSOB, bank account no: 191580676/0300

IBAN:                                     CZ56 0300 0000 0001 9158 0676

BIC:                                        CEKOCZPP

 

 

  

 

II.            Naše cíle a činnost:

_____________________________________________________________________________

 

Koalice pro zdraví Pomáháme pacientským organizacím, aby se naším prostřednictvím aktivně zapojovaly do dialogu ve zdravotnictví v České republice a EU. Pracujeme na tom, aby pacientské organizace mohli za sebe jednat se státní správou a snažíme se k tomu najít a otevřít ty správné dveře v labyrintu byrokracie. Pokud se na nás obrátí I individuální pacienti, bezplatně poskytujeme pomoc při řešení jejich problémů.

  

Koalice pro zdraví podporuje dobré nápady, které by vedly ke zlepšení služeb a kvalitě péče. Zúčastňujeme se I politického dialogu bez ohledu na to, o kterou politickou stranu jde. Po našem založení jsme zahájili proces dialogu mezi pacienty a lékaři s cílem zlepšení vztahů při poskytování péče a konečným cílem konceptu “patient centered care”. Po letech naší práce jsme byli uznáváni jako neutrální strana poskytující služby ve zdravotnictví.   

 

Koalice pro zdraví po pěti letech působení se stal seriózním partnerem v následujících organizacích.

 

v Pacientské rady VZP – iniciátoři a koordinátorská organizace

 • Pracovní skupiny MZCR k seznamu výkonů
 • Pracovní skupiny k revizi cen a úhrad léčiv
 • Pracovní skupiny k úhradám zdravotnických prostředků
 • Pracovní skupiny MZČR na kvalitu péče a bezpečí pacientů
 • Pracovní skupiny eHealth
 • Pracovní skupiny MZCR pro vzácná onemocnění
 • Spolupráce se SUKLem
 • IAPO
 • EPF

 

 

 

 

 • Průběžná činnost Koalice pro zdraví:

 

 

 Koalice pro zdraví je iniciátorem a už čtyři roky koordinátorem Pacientské rady VZP, která se schází podle potřeby a řeší problémy pacientů v organizacích týkajícich se jejich diagnozy. Pacientské organizace mají přehled o své diagnoze a pokud narazí na systémové problémy s kterými se potýkají jejich členové, touto cestou mají možnost žádat o nápravu, nebo změnu. Všechny zájmové skupiny mají své cesty na jednání s pojišťovnou, bylo důležité, aby to mohlo být umožněno i pacientům. Účelem pacientské rady, je umožnit přístup a přímo jednat se zástupci VZP kterí mají oprávnění nejenom vyslechnout diskusi o problémech, ale možnost rozhodovat o řešení. Místo toho, aby jednotlivé organizace pátrali v labirintu organizace VZP, dohodneme datum Pacientské rady s kanceláři náměstka ředitele a sesbíráme podněty na diskusi od pacientských organizací, které zašleme na VZP. Před samotnou schůzi jsou už obě strany patřičně informovány a hledá se optimálni řešení nadnesených problémů. I když VZP nevyhoví pokaždé všem požadavkům, pacientské organizace mají možnost slyšet zdůvodnění, nebo perspektivní časový odhad řešení. Pacientská rada VZP není „diskusní klub“, ale konkrétní jednání s návrhy pro změny většinou akceptovatelnými pojišťovně.

 

 Koalice pro zdraví tradičně přispívá na konferencích k diskusím o zdravotnictví a problémech, s kterými se potýkají pacienti a pacientské organizace. Některé problémy je možno vyřešit přímo s poskytovatelem péče, bez oficiálních stížností, pokud jde jenom o individuální pochybení. Když se ukazuje, že se jedná o systémový problém, je nutné najít způsob řešení na ministerstvu, nebo u zřizovatele. Většina stížností jednotlivců se týká individuálního pochybení a lze lehce řešit s poskytovatelem. Komplikace nastávají, když stížnost pacienta je ignorována poskytovatelem, případně se mu napíše paragraf zákona, podle kterého je vlastně všechno v pořádku. Pak se frustrovaní pacienti obracejí na média, právníky a problémy se rozrostou do těžko řešitelných situací.

 

 Koalice pro zdraví se aktivně snaží o začlenení pacientských organizací do České zdravotnické legislativy. Pacientské organizace potřebují svá práva, ale taky povinnosti a ocenení v rámci systemu zdravotnictví. Paragrafové znění definice Pacientských organizací bylo začleneno v zákoně o službách, které ale náměstek ministra Hegra odtuď vyškrtnul s odůvodnením, že organizace žádne služby nikomu neposkytují. Po svém nástupu na legislativní odbor MZČR náměstkyně Arnoštová od nás dostala už připravené paragrafové znění s důvodovou zprávou. Doposud se nic nezměnilo.

 

Další aktivity:

 

 • Re-export léku z ČR: Dalším problémem pacientů za minulý rok byly chybějíci léky v lékarnach. Podle prohlášení Ministerstva zdravotnictví „Jenom něco přes 40% chybějících léku je následkem paralelního re-exportu léku z České republiky do zahraničí“ kde se prodávají s milionovými zisky. Vzhledem k tomu že Česká republika má ze zákona třetí nejnižší nákupní ceny léků v EU re-export léků je nesmírně lukrativní obchod pro distributory a některé lékarny. Je mnohem jednoduchší a výhodnější prodat jedno balení léku za 35000 Kč, než se snažit prodat tři a půl tisíce balení generika po deseti korunách. Každá vychodo –Europská krajina se snaží řešit tento problém svým spůsobem, protože re-export v rámci EU není možno zakázat. Nový lékový zákon měl vývoz léku z ČR omezit, ale pozměňovací návrhy poslanců Běhounka a Vyzuly podané na poslední chvíli před hlasovaním ve sněmovně to distributorům ještě ulehčili.

 

 • Zákon o doplatcích: Po zrušení „paragrafu Fišerové“ který zakazoval míchat veřejné peníze ze zdravotního pojištění s doplatky od pacientů, to vypadalo, že si pacient bude moci doplatit na výkony, služby nebo pomůcky přesahujíci úhrady pojišťoven. To ale ještě stále není možné a pacienti musí například u očních čoček, když chce pacient lepší čočku, musí zaplatit celý výkon, který hradí pojišťovna, tak čočku, místo aby doplatil jenom rozdíl v ceně hrazené versus nehrazené čočky. Návrh zákona o doplatcích podali poslanci Maxová a Janulík z ANO. Vyvynuli jsme hodně úsilí na loby v poslanecké sněmovně ve prospěch tohoto návrhu, ale vzhledem k tomu že ČSSD se obávalo, že to popudí jejich voliče, zákon neprošel 70:75 hlasů. Takže sice se říká pacientům, že se můžou rozhodovat o své péči, ale znamená to, že buďto si můžou dovolit zaplatit celý výkon i s pomůckou, nebo brát to co hradí pojišťovna.

 

 • ČTK protext: Vydali jsme serii vzdělávacích článků prostřednictvím ČTK služby, kde si regionální publikace můžou bezplatně články stáhnout a použít, jak se jim to hodí. Jde hlavně o důraz na činnost pacientských organizací. Ještě stále široká veřejnost o nich moc neví a odborníci se o nich málokdy zmíní. Přitom většina organizací poskytuje svoje služby nezištně a bezplatně.

 

 • Spolupráce s 3. Lékařskou fakultou: Na návrh Kalice jsme se dohodli s proděkanem 3. LF na společných seminářích pro studenty fakulty a členy pacientských organizací o kvalitě péče. Na prvním seminaři studenti pa pacienti diskutovali o komunikaci lékař/pacient a jak si studenti mediciny představují idealniho pacienta a pacienti ideálniho doktora. Semináře budou pokračovat v letním semestru.

 

 • Semináře o financování zdravotnictví: Kvalita péče je už dnes měřitelná a známa, ale odborníci se zdráhají ji zveřejnovat s odůvodnením, že by to mohla veřejnost špatně interpretovat a chápat. Bude nutné v tomto dialogu nadále pokračovat.

 

 • Aktivní účast:

 

 

v Účast na pravidelných setkáních pacientských organizací

 

v Výboru pro zdravotnictví Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR

 

v Pracovních skupin Ministerstva zdravotnictví

 

 

Finance:

 

Vzhledem k tomu, že Koalice pro zdraví je sice nezisková organizace, ale nežádá o granty z veřejných peněz, jako v předešlých letech i teď jsme na sebe vydělávali. Je to proces, který je stále těžší. Nejvýdělečnější akcí pro nás je každoroční seminář pro farmaceutický průmysl, který se stal již tradicí a díky kterému může Koalice i nadále pokračovat ve své činnosti. Kromě toho si Koalice vydělává odbornými překlady z němčiny a angličtiny. Kromě účetnictví, veškerá práce v Koalici je bezplatná na dobrovolnické bázi.

 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011