Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY VZP dne 20.3.2023

Přítomni:

Za VZP: PhDr. Mgr. Jan Bodnár LL.M., MUDr. Helena Sajdlová, MUDr. Romana Švejdová, Ing. Jiří Štěrba, A. Janečková

Za Koalici pro zdraví: Jana Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu,  

1) Ing. Jaromír Lán,   Asociace protetických pacientů z.s.

 1. Předkládali jsme opakovaně na MPSV a MZČR návrh na obnovení Příspěvku na zvýšené náklady spojené s trvalým používáním kompenzačních pomůcek. Bohužel se k tomu nikdo nemá. Možná by stálo za to tento podnět předložit i na VZP zda by nebyla nějaká možnost ze zdravotních pojišťoven. Návrh přikládám v příloze. Ministr Jurečka sice odepsal, že chystá hned celý "balík" kompenzací pro hendikepované, ale do dnešního dne se kromě zvýšení příspěvku na mobilitu nic nepohnulo. 

 

 1. Bodnár: VZP nepřísluší vyjadřovat se k problematice kompenzačních pomůcek, toto je téma na jednání s MPSV. Na dalším jednání toto téma za VZP vzneseme.

 

 1. Již léta se řeší financování Pacientských organizací. Kromě toho, že se možnost financování Pacientských organizací dostala do zákona se v této věci nic neposunulo. Již delší dobu vnímáme, že by se provozní náklady Pacientských organizací daly částečně financovat ze zdravotních pojišťoven z fondu prevence, protože Pacientské organizace vlastně jakousi prevencí jsou. Hlavně jednoduše, neboť menší Pacientské organizace nemají kapacitu na zpracování složitých grantových procesů.

 

 1. Bodnár: Téma je spíše pro MZ ČR. Na dalším jednání toto téma za VZP vzneseme.

 

 2) Jana Pelouchová, Diagnoza CML

jménem pacientské organizace Diagnóza leukemie, z.s. se hlásím na jednání Pacientské rady VZP s tématem spolupráce pac. org. s VZP při úhradě přípravku 

 1. Bodnár: Obecně platí – pokud je prokázán indikační důvod, pojišťovna musí léčbu uhradit. léčbou, která je lege artis, je Pegasys, který je součástí všech národních evropských i amerických doporučených postupů. Je běžně podáván i v těhotenství. Výrobce Besremi dosud nepodal žádost o stanovení úhrady.

 

 1. Štěrba: U léku Pegasys byly řešeny výpadky. Výrobce rychle zareagoval a výpadek nebyl od února minulého roku zaznamenán.3)
Doc.MUDr. Norbert PAUK, Ph.D. 
Jménem pacientů s plicními nemocemi bychom chtěli upozornit na výkony, které by doplnily současnou škálu odborných výkonů a jejichž brzké schválení by prospělo zlepšení poskytované péče.

Jde o to, aby zástupci pojišťoven podpořili (nebo alespoň neblokovali) vstup těchto technik na trh.  

 

 1. Rheoplastika - Existují nemocní s těžkou formou CHOPN s hypersekrecí, pro které v současné době neexistuje terapie. U nich je možné ošetřit dýchací cesty endoskopicky pomocí rheoplastiky a tím zlepšit jejich stav. ČPFS se bude snažit uvést tento nový výkon do ČR a to včetně registračního listu
 2. Bodnár: je potřeba předložit do Pracovní skupiny pro seznam zdravotnických výkonů (PS SZV). VZP zařazení tohoto výkonu považuje za oprávněné.

 

 1. Jednorázová bronchoskopie - Existují situace, kdy není možné ošetřit nemocného v endoskopickém centru. Stejně tak existují nemocnice, které nedisponují endoskopickým centrem. V obou těchto případech ale může akutně vzniknout situace, kdy je třeba nemocného ošetřit bronchoskopicky. Pro tuto příležitost je nově k dispozici jednorázový bronchoskop. ČPFS se bude snažit uvést tuto novou modalitu do ČR a to včetně registračního listu.

 

 1. Bodnár: I toto je třeba zařadit na jednání PS SZV a projednat s odborníky, případně zúžit na specifická onemocnění.

 

4) Mgr. Vlastimil Milata DIAKTIV Czech Republic z.s

Děkuji za informaci o dalším termínu jední Pacientské rady VZP. Rád bych jménem pacientských organizací, které se zabývají aktivitami ve prospěch pacientů s diabetem v ČR a které spojily v loňském roce své síly, pro účinnější koordinovanou pacientskou podporu a založily Alianci pacientů s diabetem ČR, z.s. (APDČR), podal podnět k jednání PR VZP. Jen pro informaci zakladatelskými organizacemi APDČR  jsou: Svaz diabetiků ČR, z.s., DIAKAR, z.ú., DIAKTIV Czech Republic z.s., Sdružení rodičů a přátel diabetických dětí v ČR, z.s. a Naděje pro každého, z.s..

Jako statutární zástupce APDČR a DIAKTIV Czech Republic z.s. předkládám podnět k jednání o rozšíření portfólia úhrady a projednání podmínek, za kterých by rozšíření mohlo být akceptováno. Jde o úhradu z fondu prevence na pomůcky pro pacienty s diabetem a na suchou pedikůru pro pacienty s diabetem poskytovanou na certifikovaných pracovištích.

Rozšíření by se mělo týkat úhrady za absolvování edukačních kurzů, jejihž přínos jsme schopni prezentovat daty z již realizovaných projektů.

Pokud je potřeba pro jednání dodat nějaké konkrétní materiály, prosím o zaslání požadavku. Vzhledem k tomu, že jsme ještě neměli příležitost cokoliv řešit prostřednictví PR VZP nemáme žádnou zkušenost s tím co a jak je potřeba předem zaslat.

                                         

 1. Janečková: V letošním roce je možné čerpat příspěvky zaměřené pro klienty s dg. diabetes mellitus v max. částce 6 000 Kč.

- až 3 000 Kč pro pojištěnce nad 18 let na přístrojové ošetření nohou (na jedno ošetření v maximální výši 500 Kč) na odbornou přístrojovou pedikúru nebo ošetření zdravotní sestrou s podiatrickým kurzem provedenou poskytovatelem podiatrických služeb garantovaným Českou podiatrickou společností. z. s. nebo poskytovatelem podologických služeb garantovaným Českou podologickou společností, z. s.

- až 3 000 Kč pro pojištěnce bez omezení věku na pomůcky nad rámec úhrad z v.z.p

Podrobné informace jsou uvedeny na webu VZP.

Prosíme o zaslání potřebných dokumentů a materiálů k posouzení případného rozšíření nabídky příspěvků z fondu prevence. Budou zohledněny při tvorbě strategie Fondu prevence pro rok 2024.  

Doplňující dotaz: je možné přeplatek za doplatky na léky získat jen složenkou či jinak

 

 1. Janečková. Ano. Je možné zasílat přeplatky na bankovní účet, pokud nám jej klient nahlásí. Může tak učinit zde: Nahlášení čísla bankovního účtu (vzp.cz)

  

5) MUDr Pavel Kubů Spolek Kopáč

otazky na uhradu a hrazene davky LK u pojistencu VZP.

Následující otázky (1 až 6) směřují na období 2022 (1/2022 až 12/2022) a pojištěnce VZP.

1) Jaký je celkový počet pojištěnců VZP, kteří za dotazované období dostali preskripci na konopí pro léčebné použití? 

 1. Štěrba: Celkový počet pojištěnců, kterým bylo uhrazeno KLP je 3 273.

 

2) Jaký je počet pojištěnců VZP, kteří za dotazované období dostali preskripci konopí pro léčebné použití stratifikovanou dle:

 1. a) indikačních skupin: 
 2. i) chronická neutišitelná bolest (zejména bolest v souvislosti s onkologickým onemocněním, bolest spojená s degenerativním onemocněním pohybového systému, systémovým onemocněním pojiva a imunopatologickými stavy, neuropatická bolest, bolest při glaukomu),
 3. ii) spasticita a s ní spojená bolest u roztroušené sklerózy nebo při poranění míchy, nebolestivá úporná spasticita zásadním způsobem omezující pohyb a mobilitu, nebo dýchání pacienta, mimovolné kinézy způsobené neurologickým onemocněním a další zdravotní komplikace, mající původ v neurologickém onemocnění, nebo úrazu páteře s poškozením míchy, či úrazu mozku, neurologický třes způsobený Parkinsonovou chorobou a další neurologické potíže dle zvážení ošetřujícího lékaře,

iii) nauzea, zvracení, stimulace apetitu v souvislosti s léčbou onkologického onemocnění nebo s léčbou onemocnění HIV,

 1. iv) Gilles de la Tourette syndrom,
 2. v) povrchová léčba dermatóz a slizničních lézí,
 3. Štěrba: KLP je předepisováno na recept, z tohoto důvodu není možné v interním systému VZP ČR rozlišit indikaci pacienta.

 

 1. b) specializace předepisujícího lékaře (není nutné specificky odlišovat lékaře s kombinovanou specializací)?
 2. Štěrba: Nejčastější specializace předepisujícího lékaře je algeziologie – léčba bolesti, anesteziologie a intenzivní medicína, neurologie, paliativní medicína.

 

3) Jaká je průměrná předepisovaná měsíční dávka konopí pro léčebné konopí v gramech? 

 1. Štěrba: Nelze jednoznačně určit, jelikož majoritně jsou předepisovány „netypizované“ balení. VZP ČR disponuje daty ohledně počtu vykázaných „balení“ a celkových nákladech, nikoli o poskytnutých gramech konopí.

 

4) Jaká je průměrná předepisovaná měsíční dávka konopí pro léčebné účely v gramech stratifikována dle:

 1. a) indikačních skupin (viz výše),
 2. b) specializace předepisujícího lékaře?
 3. Štěrba: Nelze jednoznačně určit

 

5) Jaké jsou celkové náklady VZP vynaložené na proplácení konopí pro léčebné účely v dotazovaném období.

 1. Štěrba: náklady činily cca 17,3 mil Kč

 

6) Jaké jsou průměrné náklady VZP vynaložené na proplácení konopí pro léčebné účely v dotazovaném období stratifikované dle: 

 1. a) indikačních skupin (viz výše),
 2. b) specializace předepisujícího lékaře.
 3. Štěrba:

algeziologie – léčba bolesti – cca 5,8 mil Kč

anesteziologie a intenzivní medicína – cca 5,5 mil Kč

neurologie – cca 5,3 mil Kč  

7) Plánuje (či dokonce realizuje) VZP systematické vyhodnocování efektivity konopí pro léčebné účely v porovnání s konvenční farmakoterapií (tj. např. srovnání konkomitantní medikace, dalších výkonů, nákladů apod.) případně zaměření na hodnocením kvality života pacientů léčených konopím pro léčebné účely? 

 1. Bodnár: Bude nutno zanalyzovat implementaci opatření, a to na začátku roku 2024.

6) Blanka Rubínová, Sdružení celiaků ČR, z. s.

Obracíme se znovu na Vás s žádostí o zvážení zvýšení příspěvku na bezlepkovou dietu pro děti a studenty do 26 let a o rozšíření příspěvku i pro dospělé pojištěnce.

Potraviny výrazně zdražily. Bezlepková dieta je jediným lékem na celiakii a speciální potraviny stojí měsíčně celiaka více než 3 000 Kč. Bylo by možné přispět alespoň ½ nebo 1/3 částky měsíčně všem

 

 1. Janečková: Zavedením příspěvku na nákup bezlepkových potravin v Dietních programech podporuje VZP již několik let rodiny s nezaopatřenými děti ve věku do 18 let, nebo studenty ve věku do 26 let s diagnózou celiakie. Smyslem tohoto příspěvku je pomoci zajistit rodinám základní potraviny pro nemocné děti/studenty a doplnit tak i další příspěvky např. poskytované formou státní soc. podpory.
 2.  

VZP reagovala na zvýšené ceny potraviny již na počátku inflace a příspěvek byl zvýšen v roce 2023 na 8 000 Kč. Též došlo k administrativnímu zjednodušení, tj. nejsou při podání žádosti již vyžadovány doklady o nákupu specifických potravin. 

V roce 2022 byl příspěvek poskytnut:

- studenti (18 až 26 let) – 1 995 žádostí = čerpáno 13 220 000 Kč
- junior (do 18 let) – 6 064 žádostí = čerpáno 43 760 000 Kčn
 

Zdroje fondu prevence jsou dány platnou legislativou. S ohledem na dostupné zdroje je pro letošní rok sestaven rozpočet fondu prevence ve výši 981 mil. Kč. Tzn. že na podporu bezlepkové diety z fondu prevence vydáváme nyní cca 6 % všech prostředků fondu prevence. V rámci přípravy strategie a rozpočtu fondu prevence pro rok 2024 se přesto tímto podnětem budeme zabývat.

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011