Úvodní stránka » Pacientská rada VZP » Zápis z pacientské rady VZP 21.10.2015

ZÁPIS Z JEDNÁNÍ PACIENTSKÉ RADY

 3/2015, dne 21. 10. 2015

 

 

Přítomni za VZP: P. Honěk

Za Koalici pro zdraví J. Petrenko

Hosté: dle jednotlivých bodů programu

 

 

 

1. VIDA, o.s. – celonárodní organizace lidí s duševním onemocněním: STYBLÍKOVÁ Jitka:

Chybí multidisciplinární týmy, které by pracovaly a staraly se o pacienty zejména v terénu a komplexně. Náznaky již v ČR jsou, ale je to pořád moc a moc málo. Jedna z vlaštovek jsou terénní psychiatrické sestry, které spolupracují se sociálními pracovníky a dochází za pacienty domů.
Díky těmto službám mají pacienti mnohem větší šanci ustát svojí krizi (ataku nemoci) v domácím prostředí bez zbytečně vysoké medikace a za kratší dobu, než je tomu při hospitalizaci.
Další věc je připravovaná reforma psychiatrické péče, kde se s těmito týmy počítá.

Příčinami by, dle dostupných informací, mohlo být:

1) nedostatek vůle ZP k nasmlouvání psychiatrických sester

 

2) nízké bodové ohodnocení v Sazebníku výkonů

 

Příloha 1

 

P. Honěk: V prvé řadě je potřeba vyřešit špatnou strukturu celého segmentu a nedostatek personálu, který by péči v případných komunitních centrech poskytoval. VZP se dlouhodobě snaží posílit složku akutní péče.

Problematika případného nízkého bodového ohodnocení v případě přechodu z nemocniční na terénní sestry bude ze strany VZP prověřen.

 

 

2. České ILCO: ŘEDINOVÁ  Marie:

1) Dne 1. 7. 2015 omezila VZP úhrady zdravotnických prostředků skupiny 01 - obvazový materiál. Změna byla provedena bez upozornění lékařů, ti předepisovali v červenci pacientům to, na to byli zvyklí a tak byly po pacientech vyžadovány vysoké doplatky. Doc. MUDr. Skřička mi sdělil, že pro pacienty s bércovými vředy jsou doplatky likvidační. Mnozí pacienti - stomici i sestry - si stěžují, že nejsou k dispozici bez doplatku žádné gázové čtverce 10 x 10 cm. Naši členové je používají, pokud mají otevřené píštěle, při obkladech narušeného okolí stomie atd. K dispozici jsou jen netkané čtverce 5 x 5 cm nebo 5 x 7,5 cm.

DOTAZ:               

1a)Bude úhrada pro skupinu 01 upravena?

1b)Chystá VZP další podobné úpravy úhrad? Bude předem informovat lékaře?

 

P. Honěk: I po úpravě úhrady zdravotnických prostředků skupiny 01 zůstává 8 bez doplatkových variant gázových čtverců v rozměrech 10x10.


 

 

 

NESTERILNÍ GÁZA

       

KÓD

velikost, balení

výrobce

úhrada

cena

0019523

10X10CM, 100KS

RAU

100,00 Kč

100,00 Kč

0080201

10X10CM, 100KS

TMD

99,00 Kč

99,00 Kč

0081250

10X10CM, 10KS

VLT

6,00 Kč

6,00 Kč

0082845

10X10CM, 100KS

ADL

74,00 Kč

74,00 Kč

0169362

10X10CM, 100KS

PAN

95,20 Kč

95,20 Kč

 

 

 

 

 

STERILNÍ GÁZA

       

KÓD

velikost, balení

výrobce

úhrada

cena

0022311

10X10CM, 4KS

STW

8,00 Kč

8,00 Kč

0080258

10X10CM, 2KS

RAU

4,00 Kč

4,00 Kč

0080888

10X10CM, 2KS

TMD

3,60 Kč

3,60 Kč

0080891

10X10CM, 50KS

TMD

90,00 Kč

90,00 Kč

0080977

10X10CM, 100KS

RAU

200,00 Kč

200,00 Kč

0081593

10X10CM, 2KS

DIH

2,86 Kč

2,86 Kč

0169370

10X10CM, 5KS

PAN

8,12 Kč

8,12 Kč

0169371

10X10CM, 10KS

PAN

16,10 Kč

16,10 Kč

 

 

 

2) České ILCO provozuje Informační centrum pro lidi s onemocněním střev společně s pacientskou organizací Celiaků a IBD. Při schůzce vedoucích těchto pacientských organizací bylo navrženo, abychom praktické lékaře informovali o aktivitách Informačního centra a o nabídce pomoci pacientům s nemocnými střevy.

DOTAZ:

Bylo by možné tuto informaci, jejíž text bychom předem s VZP konzultovali, rozeslat prostřednictvím VZP, například společně se Zúčtovací zprávou praktickým lékařům?

 

P. Honěk: Doporučujeme obrátit se na příslušná zdravotnická média

 

3) Je pravda, že pokud má praktický lékař v péči stomika a oznámí tuto skutečnost zdravotní pojišťovně, náklady na stomické pomůcky se nezapočítávají do finančního limitu? Máme informace, že někteří praktičtí lékaři nechtějí stomikům pomůcky předepisovat vzhledem k jejich finanční nákladnosti.

 

P. Honěk: Lékařům je nastaven finanční limit, ovšem za poslední tři roky ze strany VZP nedošlo k žádnému krácení peněz ani finančním postihům za jejich překročení. K popisovaným situacím by docházet nemělo.

 

 


 

3. Mamma HELP: DREXLEROVÁ Jana:

Vnitřní připomínkové řízení - novela zákona č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění

 

Úhrady zdravotnických prostředků – epitézy a omezení toho, kdo je smí vydávat.

Epitézy jsou ve třídě 1 – té nejjednodušší (spolu s holemi, berlemi apod.) a nově by je měl vydávat jen člověk se vzděláním „farmaceutický asistent“. Nejde o garanta prodejny, ale denně dostupného člověka v každé provozovně (kdyby měl dovolenou, nikdo nesmí epitézu vydat). Je to likvidační pro výdejny, kterých je málo – pacientky musejí dojíždět daleko. I v nemocnicích je sortiment malý, takže vybírají z katalogu, prodejna to objedná, pacientky si to přijedou vyzkoušet a pokud to není ono, proces se opakuje. Lze s tím něco dělat?

 

P. Honěk: Výdej zdravotnických prostředků je řešen legislativně v zákoně č. 268/2014 Sb. Zdravotnický prostředek může být vydán pouze v lékárně, výdejně zdravotnických prostředků, oční optice nebo u smluvního výdejce. Odbornost farmaceutického asistenta se váže pouze na výdej v lékárně nebo výdejně zdravotnických prostředků. Neplatí tedy výše uvedené, tj. že by epitézu mohla vydávat pouze osoba se vzděláním farmaceutický asistent.

 

4. Aliance žen s rakovinou prsu, o.p.s.: Bílá Naďa:

Na základě opakovaných návrhů a požadavků žen po ablaci prsu, navrhujeme prošetřit situace kolem poskytování epitézy ihned po operaci hrazené z pojištění a zkrátit dobu nároku na novou epitézu u všech pacientek ze dvou let na jeden rok.

1) Poskytování silikonové epitézy pro pacientky ihned po ablaci prsu hrazené z pojištění zvýšit z jednoho kusu na dva kusy.

Zdůvodnění: 1 epitéza není dostatečná. Ženy mají obavy z poškození a jsou zbytečně stresované, že nemají náhradní. Je to problém i finanční, mnoho z nich nemůže dát okamžitě částku kolem 2 000Kč na zakoupení nové. Pro další je ponižující situace, kdy chodí např. na rehabilitační plavání a ne ve všech zařízeních jsou podmínky k úplnému soukromí a žena musí vyndávat a přendávat epitézu z podprsenky do plavek. Ta samá je i situace při koupání v přírodě. Mnoho žen má specializované zdravotnické prodejny daleko od svého bydliště a získat náhradní epitézu trvá delší dobu, po kterou je žena bez náhrady.

Návrh: poskytovat ihned po operaci silikonové epitézty dvě.

 

2) Zkrácení doby nároku na novou epitézu u všech pacientek ze dvou let na jeden rok a dát ženám možnost volby, zda požádají za rok či déle.

 

P. Honěk: Dvě epitézy najednou není možné vydávat, všechny nároky, limitace a frekvence předepisování pomůcek jsou dány zákonem 48/1997 Sb.  V tomto směru je potřeba obrátit se na Ministerstvo zdravotnictví.

 

5. Unie ROSKA:ŠKOBISOVÁ Eva:

1) Je kapacita MS center dostatečná, aby centra pojala všechny nové pacienty?

 

2) Je dodržována zákonem daná doba zahájení léčby?

 

3) Stačí peníze na léčbu RS pokrýt všechny pacienty i ty starší, dříve diagnostikované?

 

4) Pokud léčba u určitého pacienta nefunguje, může ji lékař změnit za dražší a účinnější, individualizovanou léčbu (šitou urč. pacientovi na míru)a eskalační léčbu?

 

5)Co může pacientská organizace ve spolupráci s VZP/MZ udělat pro to, aby všichni pacienti s RS byli léčení v MS centrech a aby MS centra byla ve všech krajích?

 

P. Honěk: V současné době existuje v rámci celé České republiky 16 specializovaných center:

 

Pokud kterékoli zařízení projeví zájem stát se specializovaným centrem, dodá potřebné odůvodnění a doklad o dostatečném personálním zajištění, VZP takovou žádost vždy seriózně posoudí.

 

 V současné době neevidujeme žádné žádosti týkající se zajištění místní a časové dostupnosti. Současně nyní nemáme informace o tom, že by nebylo zajištěno zahájení léčby ve lhůtě stanovené legislativou. Veškeré požadavky klientů, týkající se zahájení biologické léčby roztroušené sklerózy je možné poslat na emailovou adresu centra@vzp.cz.

 

Pokud VZP zjistí, že je v některém centru nedostatek financí, je možné domluvit posílení rozpočtu. VZP ovšem není schopna tyto informace sama zjistit, je třeba, aby nás informovala daná zdravotnická zařízení.

 

Indikace jakékoli léčby je plně na rozhodnutí ošetřujícího lékaře. 

 

 

6. ČAVO: BŘEČŤAN René:

Zavedení úhrady přístroje tzv. CoughAssist do standardu péče. Metodika a stanovení kritérií pro zavedení tohoto přístroje, stejně jako zavedení úhrady tohoto přístroje, jsou doporučeny odbornou společností  - Českou pneumologickou a ftizeologickou společností ČLS JEP

 

Příloha 2.1 a 2.2

 

P. Honěk: Podobné žádosti by měla vždy VZP přednést Odborná společnost. Doporučujeme tedy, aby se na VZP obrátil prof. Kolek se všemi potřebnými dokumenty – počty pacientů, typy a stádii, pro která je péče pomocí tohoto přístroje vhodná, standardy, studie, které vedly k proplácení prostředku v zahraničí, nákladovou analýzu, počty hospitalizací a další potřebné dokumenty, které VZP následně posoudí.

7. Sdružení celiaků ČR, o.s.: RUBÍNOVÁ Blanka:

1) Stále přetrvávají problémy v bezlepkovém stravování v nemocnicích, lázních – bezlepková dieta není zajištěna ani u plánovaných operací, takže pacienti jsou většinou odkázáni na donášku jídla z domova. Pokud to není možné, hladoví nebo poruší dietu. Nemocnice (NT) si většinou stěžují na finanční náročnost bezlepkové stravy, díky níž se nemohou vejít do nákladů. Jak toto VZP kontroluje? Je možné, aby pojišťovna nemocnicím (lázním apod.) přispívala více na bezlepkovou stravu, aby i celiakům bylo umožněno vhodné stravování? Bezlepková dieta je kauzální léčbou celiakie!

2) Aktuální počet pojištěnců VZP – celiaků (dětí + dospělých) - podle našich zjištění se velká část celiaků přehlásila k VZP, je to tak? Předpokládaný počet celiaků v ČR by měl být podle studií provedených v okolních zemích 50 – 100 tisíc celiaků, začínáme se tomu alespoň přibližovat?

3) Nechystá se nějaká podpora pro děti s celiakií + dalšími onemocněními (alergie, astma) – kdysi se v těchto případech těmto dětem proplácel ozdravný pobyt (např. týden dovolené), který absolvovaly s rodiči. Děti, které mají celiakii a současně např. astma, lupénku apod. jsou z  pobytů pořádaných VZP vyloučeny a není pro ně ani adekvátní náhrada.

4) Nechystá se nějaký program i pro dospělé celiaky - proplácení bezlepkových potravin apod.? Podobně jako u Zdravotní pojišťovny Škoda?

5) Nemá VZP tiskárnu, kterou by pacientské organizace mohly využít pro levnější výrobu a tisk informačních brožurek?

 

P. Honěk:  VZP není schopna kontrolovat poskytování bezlepkové diety v nemocnicích. Pokud pacient takovou dietu v době hospitalizace potřebuje, nemocnice nebo lázeňské zařízení by mu ji mělo poskytnout.

% zastoupení celiaků mezi dětskými pojištěnci VZP, dodáme dodatečně po vyhotovení zápisu.

Příspěvky z fondu prevence ve VZP schvaluje Správní rada. V tuto chvíli nejsme schopni sdělit, jaké příspěvky budou pro rok 2016 schváleny. Všichni klienti budou včas informováni.

VZP nedisponuje žádnou tiskárnou, veškeré tisky zajišťuje společnost, která zvítězila v rámci vypsané veřejné zakázky.

 

 

 

 

 

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011