Úvodní stránka » Pacientské organizace » Duševní onemocnění

AKS – Asociace komunitních služeb, o.s.
Zástupce:  Tereza Dvořáková – vedoucí kanceláře
Adresa: Na Maninách 38, 170 00 Praha 7
Telefon: neuveden
Fax: neuvedeno
Mobil: 606 706 242
Email: aks@cmhcd.cz
Web: neuveden
Vhodné pro pacienty s duševním onemocněním

CRPDZ – Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví
Zástupce: Mgr. Pavla Šelepová
Adresa: Na Maninách 28, 170 00 Praha 7
Telefon/Fax: 233376301
Mobil: 606 706 242
Email: cmhcd@cmhcd.cz
Web:http://www.cmhcd.cz
Vhodné pro pacienty s duševním onemocněním

FOKUS
Zástupce:  Pavel Novák
Adresa: Dolákova 24/536,  181 00,  Praha 8
Telefon: 233 55 33 03
Fax: 233 55 12 05
Mobil: neuvedeno
Email: fokus@fokus-praha.cz
Web: www.fokus-praha.cz
Vhodné pro pacienty: psychiatrická onemocnění

Ondřej, sdružení na pomoc duševně nemocným, z.s. 
Předseda:  Květa Kristková
Adresa: Klánova 300, 147 00 Praha 4
Telefon: 723 942 835
Mobil: neuvedeno
Email: bl.kasparova@centrum.cz 
Web: www.sdruzeniondrej.cz
Laická poradna pro rodinně příslušníky


Spolek Kolumbus, o.s. – pro uživatele psychiatrické péče ČR
Statutární zástupce: Ing. arch. Milan Jíša
Adresa: Keplerova  71 2/32, 400 07 Ústí nad Labem
Tel: 472 745 177, 475 207 775
Mobil: 608 336 279, 774 279 350, 723 923 538, 774 279 352
Email: milan.jisa@spolekkolumbus.cz
Web: http://www.spolekkolumbus.cz
Vhodné pro/činnost: pacientští důvěrníci v psychiatrických léčebnách, zastupování psychiatrických pacientů, právní poradenství pro duševně nemocné, rehabilitační pobyty, výlety

Sdružení pomoci duševně nemocným ČR
Zástupce: Ing. Josef Závišek - předseda
Adresa: Riegrova 435, 666 01 Tišnov
Mobil: 724 240 840
Email: zavisek@volny.cz
Web:www.spdn-cr.org

Občanské sdružení pomoci duševně nemocným ČR (OSPDN ČR)je dobrovolným svazem regionálních občanských sdružení rodičů a příbuzných osob s duševním onemocněním

SYMPATHEA, o.p.s. – celonárodní společnost příbuzných duševně nemocných
Adresa: Švábky 8, 180 00 Praha 8
Telefon: 284 828 568
Email: sympathea@sympathea.cz
Web:http://www.sympathea.cz

VIDA, o.s. – celonárodní organizace lidí s duševním onemocněním
Zástupce: Mgr. Jitka Styblíková
Adresa: V Horkách 12, 140 00 Praha 4 – Nusle
Telefon: 233 372 668
Mobil: 775 585 350
Email: vida@vidacentrum.cz
Email: styblikova@vidacentrum.cz
Web:http://www.vidacentrum.cz
Vhodné pro: lidi s duševním onemocněním, také pro jejich rodiny, příbuzné, odborníky, veřejnost apod. - ovšem jedná se o oblast duševního zdraví a nemocí se specifikem hlavně pro lidi s dlouhodobým onemocněním zejména psychózy

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011