Národní sdružení PKU a jiných DMP
Zástupce: Ing. Radek Puda
Adresa: Ke Karlovu 2, 128 08 Praha 2
Telefon: neuvedeno
Fax: neuvedeno
Mobil: 723 779 320
Email: radek.puda@dvorak-sw.com
Web:http://www.nspku.cz
Vhodné pro pacienty s fenylketonurií (PKU) a jinými dědičnými metabolickými poruchami (homocystinurie, tyrosinémie, leucinóza, organické acidurie)

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011