Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR, Praha
Zástupce: Milan Pešák
Adresa: Krakovská 1695, 110 00 Praha 1
Telefon: 221 46 21 46,  Fax: neuvedeno
Mobil: neuvedeno
www_adresa: www.sons.cz, email: sons@sons.cz
popis diagnosy: poruchy zraku, slabozrakost, slepota


Tyflocentrum  o.p.s
Zástupce: Marcela Soukupová, DiS
Adresa: Krakovská 21, 110 00  Praha 1
Telefon: 221 46 21 93,  Fax: 221 46 21 45
Mobil: neuvedeno
www_adresa: www.tyflocentrum.cz/, email: soukupova@tyflocentrum.cz
popis diagnosy: poruchy zraku, slabozrakost, slepota

 

Poslanecká sněmovna 18. února 2011